मोठ्या बहिणीबरोबर मजा

मी तेव्हा १०वी ची परीक्षा दिली होती आणि दीदी तिच्या मुलांना घेऊन पुणे आली होती, तेव्हा मी १८ वर्षे चा होतो, तेवा माझी सुट्टी चालू होती तर मी दीदी ला म्हणले कि मी तुझ्या बरोबर जाताना जयपूर ला येईन, तर तिने म्हणले कि ठीक आहे.

तेव्हा मला सेक्स चे थोडे फार माहिती होते पण दीदी च्या विषयी मी कधी वाईट विचार केला नव्हता. ती मला खूप पसंत होती.

लहानपणी मी दीदी च्या जवळ झोपत होतो आणि दीदी च्या बुब्स ने खेळत होतो पण ती काही म्हणत नव्हती. मी तिचे लग्न झाले तो पर्यंत तिच्या बुब्स ने खेळत होतो.

तिचे लग्न होउन ९ वर्षे झाली होती आणि मला आठवत आहे कि लग्न च्या आधी मी दीदी जवळ झोपत होतो तिच्या रूम मध्ये. मी तिचे नाईटी चे बटन उघडून ब्रा च्या वरून तिचे बुब्स दाबत होतो आणि सक करत होतो, त्या मुळे तिने मला अनेक वेळा मारले पण होते पन मला तर सवय लागली होती. मग मी तिचे बुब्स सक करत करत झोपत होतो आणि तिचे लग्न झाले कि मला झोपताना खूप त्रास झाला होता. पण लग्न नंतर मी तिच्या बरोबर असे करणे सोडून दिले होते.

आता मी आणि दीदी आणि तिची दोन्ही मुले एकत्र पुणे वरून जयपूर ला निघालो, तेव्हा मार्च चालू होता आणि ट्रेन सकाळी ४ वाजता जयपूर पोचवले होते, जिजाजी आधी पासून तिथे आले होते आणि मग आम्ही घरी आलो होतो, मग आम्ही आराम करू लागलो होतो, मी आणि मुले एक रूम मध्ये गेलो होतो आणि दीदी आणि जीजू दुसर्या रूम मध्ये होते. मी ७ वाजता उठलो तेव्हा पहिले कि दीदी मुलांना स्कूल साठी तयार करत होती.

मी उठलो पण मला अजून पण झोप येत होती मग मी उठून फ्रेश झालो मग मुले स्कूल मध्ये गेली होती आणि जिजा बहुतेक ११ वाजता ऑफिस मध्ये गेले होते, आता मी आणि दीदी घरी होतो, मी टीवी पाहत होतो पण मला झोप येत होती तर दीदी ने म्हणले कि तू माझ्या रूम मधे जाऊन झोप. मग मी पण उठलो होतो आणि दीदी च्या रूम मध्ये गेलो होतो आणि एसी चालू केला होता आणि चादर घेऊन झोपलो होतो.

२ तास नंतर मी जागा झालो तर मला समजले कि दीदी पण माझ्या शेजारी झोपली आहे. तिची पाठ माझ्या कडे होती, मला तेव्हा माझे लहानपण आठवले होते आणि दीदी ला चीकटलो होतो, आणि एक हात तिच्या पोट वर ठेवला होता आणि नाईटी च्या वरून मी तिच्या बेंबी मध्ये बोट टाकू लागलो होतो.

माझा लंड तिच्या गांडी ला टच झाला होता आणि काही वेळ नंतर उभा झाला होता. मला आता भीती वाटत होती कि काय करू. मग काही वेळ नंतर दीदी ने तिची गांड माझ्या लंड वर दाबली होती आणि मला वाटले कि बहुतेक झोपे मध्ये ती असे करत आहे पण नंतर तिने परत असे केले होते.

मग मी विचार केला होता कि मी एक वेळा माझा लंड दीदी च्या गांडी वर दाबतो, मग तेवा दीदी ने काही वेळाने परत असे केले होते आणि मी हळूच माझा एक पाय उचलला होता आणि दीदी च्या वर ठेवला होता आणि विचार केला कि दीदी काही बोलत का नाही आहे.

तिने काही केले नाही आणि माझा लंड आता तिच्या गांडी च्या फटी वर आला होता आणि माझा एक हात तिच्या पोटा वर होता, दीदी गपचूप होती आणि तेव्हा मी हिम्मत मध्ये आलो होतो आणि मग मी हळू हळू तिच्या गांडी वर माझा लंड घासू लागलो होतो आणि ती गप्प होती, मग मी जोराने लंड घासू लागलो होतो आणि ती गप्प होती आणि मी तिचे पोट दाबू लागलो होतो आणि दीदी च्या केस मध्ये माझा चेहरा घासू लागलो होतो.

मग मी काही वेळ मद्धे एकदम गरम झालो होतो आणि माझे स्पर्म निघाले होते आणि मग मी शांत झालो होतो आणि मग तिला एकदम चीकटलो होतो, काही वेळ नंतर ती म्हणली

ती – तू खूप खोडकर झाला आहेस, तुझ्या दीदी बरोबर असे काय करायचे असते का? ल्लाज वाटत नाही का तुला?

दीदी – खरे बोल हे सर्व कोठून शिकला आहेस, नाही तर तुझ्या जीजू ला सांगून टाकेन.

मग मी म्हणले कि दीदी मी हे कोठून शिकलो नाही पण मी लहानपणी जसे करत होतो तसे करत होतो आणि मला माहिती नाही कि माझे सुसू कसे काय निघाले.

दीदी – मग तू हे सांग कि तू तुझा लंड माझ्या गांडी वर का घासत होतास?

मी – दीदी तुमची गांड एकदम सोफ्ट आहे आणि जेव्हा माझा लंड गांडी वर लागला होता एत्व्हा मला चांगले वाटले होते, त्या मुळे मी घासत होतो, पण मला माहिती नव्हते कि माझे सुसू निघून जाईल.

दीदी – ठीक आहे पण आता असे करू नकोस, तू आता लहान नाही आहेस मोठा झाला आहेस.

मी – दीदी पण या मद्धे काय चूक आहे, मला चांगले वाटत होते, तुम्हाला नाही वाटले काय?

दीदी – नाही, मला काही फील झाले नाही आणि जर कोणाला काही समजले तर खूप अवघड होऊन जाईल.

मी – मी लहानपणी तुझ्या दुध ने खेळत होतो तेव्हा कोणाला काही समजले नाही तर आता कोणाला समजेल? प्लीज दीदी कोणाला काही समजणार नाही आणि तू खोटे बोलू नकोस तुला पण चांगले वाटले होते.

दीदी – आधी तू माझ्या वरुन्न हात बाजूला कर.

मग मी दीदी च्या वरून बाजूला गेलो होतो आणि पहिले कि माझे नीकर एकदम घाण झाले होते, दीदी ची नाईटी पण ओली झाली होती आणि मी ते तिला सांगितले आणि म्हणले कि तुझी सुसू इतकी घाण काय आहे. मग दीदी हसू लागली होती आणि म्हणली कि आधी तू नीकर चेंज कर नंतर मी सांगते.

मग मी नीकर चेंज केली होती आणि दीदी ला चीकटलो होतो, मग एक हाताने तिला पकडले होते आणि म्हणले कि बोल माझे सुसू इतके घाण का होते?
दीदी ने म्हणले कि ते सुसू नव्हते स्पर्म होते ज्याने मुले जन्म घेतात. आता माझा लंड परत उभा झाला होता आणि दीदी ने माझा लंड स्पर्श केला होता आणि म्हणले कि हो खरे बोलतो आहेस तू, मग तिने म्हणले कि तुला हलवता येत नाही काय? तर मी म्हणले कि नाही, ते काय असते? मला शिकवून दे.. मला खरे तर हे माहिती होते.

मग तिने म्हणले कि तू बेड वर बस आणि मी येते.

मग मी बसलो होतो आणि दीदी उठली होती आणि तिच्या ड्रावर मधून वसेलीन काढले होते आणि हात मध्ये घेतले होते आणि तिच्या गुडघ्यां वर बसली होती, मग तिने माझे नीकर खाली केले होते आणि लंड काढला होता आणि मला म्हणले

बघ आणि शिकून घे, परत मला त्रास देऊ नकोस, मी म्हणले कि ठीक आहे.

तिने माझ्या लंड वर वेसेलिन लावले होते आणि हळू हळू वर खाली करू लागली होती आणि मला खूप मजा येत होती, दीदी खूप मस्त मध्ये लंड हलवत होती आणि मी तिचे बुब्स पकडले होते आणि कुरवाळू लागलो होतो, मग तिने माझ्या कडे पहिले आणि लंड जोराने हलवू लागली होती.

मग मला समजले कि ती काही म्हणणार नाही आणि मग मी तिच्या नाईटी चे बटन उघडले होते आणि ब्रा च्या वरून तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो.

हळू हळू मी गरम होऊ लागलो होतो आणि मला पाहून तिला समजले होते कि आता माझे निघणार आहे तर तिने बाजूला गेली होती आणि काही वेळ मध्ये माझे निघाले होते, मग तिने तिचा ड्रेस सरळ केला होता आणि मला म्हणले कि असे हलवतात, आणि आता जर तुझा उभा झाला तर असे करून घे. आता बाहेर जाऊन टीवी बघ आणि मला रूम साफ करू दे.

मग मी तर खुश झालो होतो आणि बाहेर गेलो होतो.


Online porn video at mobile phone


ஆய் காம கதைमामी माझ्या बेडवर आलीग्रुप सेक्स कथा मराठि tamil vulgar sexkadhaigal in xossip1 घंटे लगातार चुदाईভাবির সাথে ইয়ার্কি করতে করতে দুদে হাত লাগালামपुच्चीत पाणी कथाMarathi thokathokiरेशमा मामी ची चावट जवाजवि कहाणी कथा mavshi chi thokathoki sex storiesकामवाली बाई ला झवलोபுண்டை குட்டிஅம்மா மகன் இரவில் படுக்கும் போது sexপাছার খাজে চুদাMarathi zopat Zavazavi kathasexy kaku chala mahatiKolhapur mavsh sex videoபுருஷன் முன்னே மாமனார் கொழுந்தன்கள் காம கதைआई ची आग सेक्स कथाआई आनी सर झवाझवी कथाWWW.पप्पा चा लंड पाहिला मराठी.SEX.VIDEO.STORY.IN.मराठी सेक्स कथा काकीला नागडी पाहीली Gumpu degudu stores teluguதங்கச்சி புண்டை xossipIn the bus with my aunt storyWww.চাদদোকানে XXXNew দীদির সাথেsex চটি গল্পWWW.गुलाबी पुच्ची झवली मराठी.SEX.VIDEO.STORE.IN.Samiyar koduththa marunthu kama kathaikaltelugu nanu rape chesaru storisnaku wild sex chat kaavaliमोठा लवडा गोरी पुचीমামির দুধ টেপার গল্পமகனை கூதிய நக்க அழைக்கும் அம்மா கதைகள்ariyatha thambi tamil kamakathaikalवहिनी ल दोघांनी मिळून रण्डी सारखी झवलीwww.marathi zavat kathaआंटीला दिवसा ढवळ्या ठोकले - Marathiनवर्याचे मित्र झवलेஅம்மாவுடன் துங்கும் போது காமகதைஅம்மா விளையாட்டு காமகதைదెంగుడు కథలుमराठी नवीन मोठ्या सेक्स कथाపెళ్లి దెంగుడు కథలుசின்ன முலைய சப்பிমুত খাওয়া গল্পোझुडपात झवले कथाgays prany kataha marathi sex stores purnThangaiyin kama virunthuসুলেখা চটিপুজো বাড়ি বৌদি চোদা চটিPakinti musaladitho dengulataবাংলা বোন আর ভাই এর sex Stury লেখাसविता वहिनीच्या गांडीत लंड टाकला मराठी कहानीमित्राच्या आई बरोबर झवाझवी सेक्स स्टोरीVakkel amma kamakadhai tamilkamuk kakuchi khaj Marathi sex storyदलाल मॅडम Sex storyচটি নকল বাড়াwww XXXX SAXI मराठी भाऊ बहिन कथाsexy kaku malakin mahatiஅத்தையின் அந்தரங்க மாங்கனி வீடியோ tamil kutumba sex storis.mobদুধেল মেয়েকে চুদার চটিবিধবার কামনার আগুন আহ আরো জোরেवहिनीचा बोचा मारलाappa velinattil amma kamakathaikalMoolikivasiymआई विधवा झवाझवी मराठी कहानीWww.banglapanugolpo.comBangla Sex Storyഎന്നെ കമ്പിയാക്കിയ ഉപ്പാന്റെ പെങ്ങളുടെ മകൾ സഹലSunny leone sexy boob bar kora dress pora photomarathi sमराटि सेकश 3 झवाझविahk 3xxxमराठीsex videoभाब साडी परक जवाजवि मराठीকাকওল্ড চোদাচুদিविचित्र झवाझवीpinnal vittu attu in tamilnara kholo na XXXbengla ponu sex store golpoBd newsexstosyभाभीची पुच्चीपुच्ची झवलीxxx.worgavudഅമ്മായിയച്ഛന്റെ കുണ്ണ കമ്പി കഥകൾmarTi xavazavi vidiosഅമ്മയുടെ പൂറും എന്റെ കുണ്ണയുംমালা আন্টির কামকথা পর্ব-২xxx jivi rod pe kese ho ti hi chudaenew marathi sex vidoमावशीने तीन लंड घेतले स्टोरी.काँमझवाझवी मुलीची शाळेत झवलेপারিবারিক চটি ছোটবোন