मित्राच्या बहिणीबरोबर

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव लव आहे आणि मी कोल्हापूर चा राहनारा आहे, माझी हाईट ५ फुट १० इंच आहे आणि माझा रंग एकदम गोरा पान आहे आणि माझी बोडी एवरेज आहे, मी आता बोर न करता माझी गोष्ट सांगतो आहे.

हि घटना २ वर्षे आधीची आहे तेव्हा आमचे नवीन घर चे काम चालू होते आणि आम्हाला भाड्याने घर घ्यायचे होते, तर मी मित्रांना सांगितले होते तर त्याने त्याच्या घरी राहायचे म्हणले होते, मग मी पण ऐकले होते आणि त्याच्या घरी शिफ्ट झालो होतो त्यांच्या फेमिली बरोबर.

माझ्या फ्रेंड च्या दोन मोठ्या बहिणी होत्या, राखी मोठी बहिन होती तिचे फिगर ३२-३६-३४ होते आणि रंग एकदम गोरा पान होता आणि मादक शरीर होत, निशी चे फिगर ३२-३४-३२ होते आणि ती थोडी सावली होती आणि फिगर एकदम माल होते, तिचे बुब्स खूप मोठे होते.

आमचे चांगले जुळत होते आणि निशी तर माझ्या बरोबर खूप मस्ती करत होती.

उन्हाचे दिवस होते आणि सर्व लोक गची वर झोपत होते, माझा मित्र त्याच्या पप्पांबरोबर खाली झोपत होता आणि माझी आई आणि माझ्या मित्राच्या आईचे पलंग जवळ जवळ राहत होते आणि राखी पण त्यांच्या बरोबर झोपत होती, त्यांच्या समोर माझा पलंग होता आणि निशी पण माझ्या पलंग वर झोपत होती.

आम्ही रात्री गाणी ऐकत होतो आणि हेडफोन पण शेयर करत होतो त्या मुळे आम्हाला जवळ यावे लागत होते, ती मला नेहमी तिच्या जवळ ओढायचा प्रयत्न करत होती.

कधी मला मिठी मारून झोपत होती आणि कधी माझ्या गाल वर कीस करत होती. कधी मिठी मारून तिचे बुब्स जोराने प्रेस करत होती. आधी तर मला वाटत होते कि ती असेच करते आहे पण नंतर समजले कि तिला काय पाहिजे आहे.

एक दिवस आम्ही असेच गाणे ऐकत होतो आणि झोपलो होतो आणि ती माझ्या चेहर्या च्या एकदम जवळ होती, तेव्हा थंडी वाजत होती, आम्ही एक चादर मधे होतो आणि अचानक रात्री माझी झोप मोडली होती आणि मी पाहिले कि गाणे अजून पण चालू होते.

मग मी गाने बंद केले होते आणि मला झोप लागत नव्हती. मी असेच झोपलो होतो.

निशी चा चेहरा माझ्या समोर होता आणि मला काय झाले माहिती नाही, माझा चेहरा आपोआप तिच्या जवळ जाऊ लागला होता आणि मला भीती पण वाटत होती, पण मी असेच माझे ओठ तिच्या ओठाला लावले होते आणि कीस केली होती आणि तिची झोप मोडली होती आणि मी घाबरलो होतो आणि डोळे बंद केले होते.

मला वाटले कि आता ती रागावेल पण असे झाले नाही मग ती पुढे आली होती आणि माझ्या ओठ वर कीस करू लागली होती आणि जोराने हग करत होती, मी माझे डोळे बंद ठेवले होते आणि तिला साथ देत होतो आणि इंजोय करत होतो.

मी पण तिला हग केले होते आणि कीस करत होतो, माझ्झा लंड आता पूर्ण ताठला होता आणि तेव्हा जोराने पाउस सुरु झाला होता आणि सर्व लोक उठले होते.

मग निशी माझ्या रूम मध्ये आली होती आणि माझ्या बेड वर झोपली होती, मी म्हणले कि चांगला चान्स आहे, तेव्हा तिची मोठी बहिण राखी पण अली होती आणि झोपली होती आणि मी पण गपचूप तिच्या बरोबर झोपलो होतो.

सकाळी मी माझ्या फ्रेंड बरोबर स्कूल मध्ये गेलो होतो आणि घरी आलो तेव्हा निशी मला पाहून स्माईल देत होती, मला मजा आली, आता मी रात्र होण्याची वाट पाहत होतो.

रात्री आता सर्व लोक झोपू लागले होते आणि आज पण पाउस होता, तर मी आत मध्ये झोपू असे म्हणले होते, आता आम्ही सर्व आत मद्धे झोपू लागलो होतो, तर निशी ने म्हणले कि ती आमच्या बरोबर झोपेल, कारण कि तिला गाणे ऐकायचे आहे, मग ती माझ्या बेड वर आली होती, पण एक रुम होता त्या मुळे माझी लहान बहिण पण आमच्या बरोबर झोपणार होती.

तर निशी ने सेंटर मध्ये आली होती आणि एक बाजूला मी आणि एक बाजूला माझी बहिण झोपली होती, मी सर्व झोपतील त्याची वाट पाहत होतो हळू हळू सर्व लोक झोपले होते आणि मी माझा एक हात पुढे केला होता आणि तिच्या पोट वर ठेवला होता आणि तिने बाजू बदलली होती आणि माझा हात खाली आला होता.

मग ती माझ्या हात वर पोट ठेवून झोपली होती आणि हळूच खाली झाली होती जेणे करून तिचा एक बोल माझ्या हात मद्धे आला होता आणि मला समजले कि तिला तर माझ्या पेक्षा जास्त घाई लागली आहे.

मग मी पण उशीर केला नाही आणि सरळ तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो, ती पण मस्त होऊ लागली होती, मग मी जोर जोराने दाबू लागलो होतो आणि तिच्या तोंड मधून आता आहा उऊ उ निघू लागले होते.

तेव्हा मला मस्ती सुचली होती आणि तिने बाजू बदलली होती आणि माझ्या कडे पाठ केली होती, मी माझा दुसरा हात तिच्या वर ठेवला होता आणि मग तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो आणि ती पण मागे जाऊ लागली होती आणि तिची गांड मला घासू लागली होती माझा लंड कडक झाला होता.

मी मागून माझा लंड तिच्या गांडी वर घासू लागलो होतो आणि तिला माझ्या कडे ओढले होते आणि तेव्हा ती अचानक पुढे आली होती आणि माझा हात बाजूला केला होता, बहुतेक माझी लहान बहिण उठत होती, तर मी थांबलो होतो आणि वाट पाहू लागलो होतो आणि मी वाट पाहत पाहत झोपलो होतो.

मग दुसरा दिवस सकाळी स्कूल ची सुट्टी होती आणि मी दिवस भर निशी च्या बरोबर चान्स शोधत होतो आणि तिला कीस करू पाहत होतो.

मग मी तिला म्हणले कि आज रात्री तू ब्रा घालू नकोस आणि तिने ओके म्हणले होते आणि मला जोराने कीस केले होते, मग मी रात्र होते त्याची वाट पाहू लागलो होतो.

रात्री ती परत माझ्या बरोबर झोपायला तयार झाली होती आणि तिच्या बरोबर राखी पण आमच्या बरोबर झोपणार होती, मग बोलता बोलता आम्ही सर्व झोपलो होतो आणि निशी माझ्या जवळ झोपली होती.

आता लाईट बंद होताच मी तिचे बुब्स पकडले होते आणि दाबू लागलो होतो, तिने ब्रा घातली नव्हती, मग मी खाली हात गेऊन गेलो होतो आणि तिच्या टोप मध्ये टाकला होता आणि तिचे बुब्स ने खेळू लागलो होतो, ती पण माझे डोके पकडून खेळत होती आणि मला कीस करू लागली होती.

ती तर असे कीस करत होती जसे मला खाऊन जाईल, पण मला खूप मजा येत होती, मी तिचे बुब्स चे नीपल माझ्या हाताने दाबत होतो आणि त्या मुळे ती मला कीस करत माझी जीभ चावत होती.

मला खूप मजा येत होती आणि माझा लंड पजामा फाडून यायला तयार झाला होता, तो खूप कडक झाला होता आणि तो दुखू पण लागला होता, मग मी तिच्या टोप मधून हात काढला होता आणि मी माझ लंड काढला होता आणि त्याला थोडे हलवले होते.

त्या मधून आता पाणी सारखे निघत होते आणि मी तिच्या कडे लक्ष दिले नाही आणि मग मी तिला कीस करू लागलो होतो, तिच्या माने वर कीस करत होतो आणि ती एकदम गरम झाली होती आणि मग मी तिच्या कानाला लिक करू लागलो होतो.

मग तिला कंट्रोल करता येत नव्हते आणि तिने माझ्या केसाला पकडले होते आणि तिच्या ओठाला माझ्या ओठ वर ठेवून दाबू लागली होती आणि कीस करत होती, मला खूप मजा येत होती आणि मी तिला साथ देत होतो.

मग मी माझा हात थोडा खाली केला होता आणि तिने मला अडवले होते, म्हणली कि आता नको दीदी पण आहे, मग मी म्हणले कि माझा आता जागा झाला आहे त्याचे काय करू?

तर ती म्हणली कि काय? मी तिचा हात पकडला होता आणि माझ्या लंड वर ठेवला होता आणि ती एकदम खुश झाली होती, अरे इतका मोठा लंड? मग मी कीस केले होते आणि हो म्हणले होते. बघ ना अजून तुझी वाट पाहतो आहे.

मग ती म्हणली कि का टेन्शन घेतो आहेस? आता तुला खुश करते, मग ती मला कीस करू लागली होती आणि माझ्या लंड ला घासू लागली होती आणि वर खाली करत होती, मग मी तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो अन तीचे टोप वर करून तिचे बुब्स नागडे केले होते आणि दाबू लागलो होतो आणि मजा घेत होतो.

ती माझा लंड घासत होती आणि मग ती माझा लंड जिभेने चाटू लागली होती आणि मी तर आकाश मद्धे उडू लागलो होतो, मग तिने पूर्ण लंड तोंड मध्ये घेतला होता आणि मस्त मध्ये चोकत होती आणि मी पण उशीर केला नाही आणि तिचे डोके पकडले होते आणि मागे पुढे करू लागलो होतो आणि मजा घेत होतो.

तेव्हा मला मस्ती आली होती आणि मी तिला न सांगता बाजू फिरवली होती आणि तिचा चेहरा खाली आला होता आणि मी तिच्या चेहर्या वरून माझा लंड तिच्या तोंड मध्ये होता आणि तिचे तोंड ठोकू लागलो होतो.

बहुतेक १० मिनिट नंतर मग माझा लंड उत्तर देऊ लागला होता, तिने काही पाणी पिले होते आणि तिच्या टोप ने काही साफ केले होते आणि मग चाटून लंड साफ केला होता आणि वर येऊन म्हणली कि आता माझ्या राजा ची काय हालत आहे? मी काही म्हणले नाही आणि तिला एक कीस करून थेंक यु म्हनले होते आणि ती म्हणली कि झोप आता उद्या स्कूल मध्ये पण जायचे आहे.


Online porn video at mobile phone


குடும்பத்தில் அனைவரும் ஓத்த காம கதைகள்भावा बरोबर झवाझवीच्या कथाBangla Vai Bon Shami Stari Choti WWW.TELUGU SEXVDOdidi aur meri lesbian kahaniभावा बरोबर झवाझवीच्या कथाझवाझविची कथासेक्स मराठी गावरान झवाझवी लंड व पुची माजावर कशी येतात ते दाखवाআমার গুদে বাঁড়া দেஅத்தை ஓத்தா வீடியோnxxx.com.malayalam സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്झवली माझी बहीनीची ननदBusil magan settai tamil kamaveriകൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മ kambiরেণু ও রাশেদের চটি18 bochor boyosh mayar xxxxThavithen karpalippu sex stories आईला व बहीणीला झवले अन्तरवासना कथाஅண்ணியை கொழந்தன் தோட்டத்து ரூமில் ஒக்கும் கதைஎன் மகனுக்கு ஓக்க கற்று கொடுத்தேன்ಮಲತಾಯಿಯ ಕಾಮಕತೆಗಳುகுளியல்.கம.கதை.WWW.COMதமிழ் அம்மா தங்கை நான் கினற்றில் குளிக்கும் காம கதைகள்www.tait puchi zavazavi marathi kathaSexalage teluguಸೆಕ್ಸ್ ಹೊಲಸು ಕಾಮ ಕಥೆஅக்கா மாமியார் திட்டத்தில் இருந்து உதவி காம கதைsex kadhaloतिची कोवळी योनीदिरा चा दमदार लवडा पुच्चीत घेतला कथाতারাতারি চুদ তোর বাবা আসার সময় হয়েছেকাকওল্ড স্লেভammavin adivayiru kamakathai fulldon zavadya baya ani ek taruni mulachi marathi sex storyबाथरुम पुच्ची झवलीझवाजवी मराठी स्टोरीఓ అందమైన లలిత మాలతి ల బూతు కథలుBahu ki mahrvani shash huyi bete ke land ki diwani indian ledies puchi xxxTamil sex store nude ஆண்டி பாத்ரூம் கை பழக்கம்tamil new kamavri kathaikal annan thangaiচোদাচোদি newsexstory comkutta pagala dengudu sex stories झवाझवी वहिनी porn video சித்தி என்னைக் குளிப்பாட்டும் போது.....காமகதைdoute chosar sexkarumbu thottathil en ammavai othen kamakathaiदीदी की लाल नाइटी उठा कर बिधबा चूत में लण्ड डाल दियाAan penn sex kadhaigalनागडी आदीवासी बाई सोबत झवलो चावट कथाचावट कथा पुची गांडSEX গল্প দিদির দুদু খায়24 വയസ്സ് sex videospodu juttu aunties nude vediosMarathi aunty jhavajhavi karykramhorneysexstory in hindiবৌদির রাম থাপনায়িকা chotiघाल रे लवडा माझ्याভালো ছেলে নষ্ট করার hot storiesಪುಸ್ಸಿ ಸೆಕ್ಸ್ஆண்டி மல்கோவா முலை படங்கள்ভাবিকে চোদার জন্য পটানোর গল্পSasarchi zavazavi katha101 sexykatha मेडम ची पुची शाळेत बघितली मि तिला झवले Xxx कथाटाईट पुच्चीwww.101 marathi sex storirs katha.comLadki gaw ki ghar pe Akeli thi jabrdsti ghus kar choda xxxTamil ammavum chithium Kamakathaikaldaru piun zhavle marathi porn storiesMarathi aunty jhavajhavi karykramदिदीला ठोकलेट्रेन गर्दी झवाझवीबायको आणि लहान बहीन सेक्स कहाणी