मित्राच्या बहिणीबरोबर

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव लव आहे आणि मी कोल्हापूर चा राहनारा आहे, माझी हाईट ५ फुट १० इंच आहे आणि माझा रंग एकदम गोरा पान आहे आणि माझी बोडी एवरेज आहे, मी आता बोर न करता माझी गोष्ट सांगतो आहे.

हि घटना २ वर्षे आधीची आहे तेव्हा आमचे नवीन घर चे काम चालू होते आणि आम्हाला भाड्याने घर घ्यायचे होते, तर मी मित्रांना सांगितले होते तर त्याने त्याच्या घरी राहायचे म्हणले होते, मग मी पण ऐकले होते आणि त्याच्या घरी शिफ्ट झालो होतो त्यांच्या फेमिली बरोबर.

माझ्या फ्रेंड च्या दोन मोठ्या बहिणी होत्या, राखी मोठी बहिन होती तिचे फिगर ३२-३६-३४ होते आणि रंग एकदम गोरा पान होता आणि मादक शरीर होत, निशी चे फिगर ३२-३४-३२ होते आणि ती थोडी सावली होती आणि फिगर एकदम माल होते, तिचे बुब्स खूप मोठे होते.

आमचे चांगले जुळत होते आणि निशी तर माझ्या बरोबर खूप मस्ती करत होती.

उन्हाचे दिवस होते आणि सर्व लोक गची वर झोपत होते, माझा मित्र त्याच्या पप्पांबरोबर खाली झोपत होता आणि माझी आई आणि माझ्या मित्राच्या आईचे पलंग जवळ जवळ राहत होते आणि राखी पण त्यांच्या बरोबर झोपत होती, त्यांच्या समोर माझा पलंग होता आणि निशी पण माझ्या पलंग वर झोपत होती.

आम्ही रात्री गाणी ऐकत होतो आणि हेडफोन पण शेयर करत होतो त्या मुळे आम्हाला जवळ यावे लागत होते, ती मला नेहमी तिच्या जवळ ओढायचा प्रयत्न करत होती.

कधी मला मिठी मारून झोपत होती आणि कधी माझ्या गाल वर कीस करत होती. कधी मिठी मारून तिचे बुब्स जोराने प्रेस करत होती. आधी तर मला वाटत होते कि ती असेच करते आहे पण नंतर समजले कि तिला काय पाहिजे आहे.

एक दिवस आम्ही असेच गाणे ऐकत होतो आणि झोपलो होतो आणि ती माझ्या चेहर्या च्या एकदम जवळ होती, तेव्हा थंडी वाजत होती, आम्ही एक चादर मधे होतो आणि अचानक रात्री माझी झोप मोडली होती आणि मी पाहिले कि गाणे अजून पण चालू होते.

मग मी गाने बंद केले होते आणि मला झोप लागत नव्हती. मी असेच झोपलो होतो.

निशी चा चेहरा माझ्या समोर होता आणि मला काय झाले माहिती नाही, माझा चेहरा आपोआप तिच्या जवळ जाऊ लागला होता आणि मला भीती पण वाटत होती, पण मी असेच माझे ओठ तिच्या ओठाला लावले होते आणि कीस केली होती आणि तिची झोप मोडली होती आणि मी घाबरलो होतो आणि डोळे बंद केले होते.

मला वाटले कि आता ती रागावेल पण असे झाले नाही मग ती पुढे आली होती आणि माझ्या ओठ वर कीस करू लागली होती आणि जोराने हग करत होती, मी माझे डोळे बंद ठेवले होते आणि तिला साथ देत होतो आणि इंजोय करत होतो.

मी पण तिला हग केले होते आणि कीस करत होतो, माझ्झा लंड आता पूर्ण ताठला होता आणि तेव्हा जोराने पाउस सुरु झाला होता आणि सर्व लोक उठले होते.

मग निशी माझ्या रूम मध्ये आली होती आणि माझ्या बेड वर झोपली होती, मी म्हणले कि चांगला चान्स आहे, तेव्हा तिची मोठी बहिण राखी पण अली होती आणि झोपली होती आणि मी पण गपचूप तिच्या बरोबर झोपलो होतो.

सकाळी मी माझ्या फ्रेंड बरोबर स्कूल मध्ये गेलो होतो आणि घरी आलो तेव्हा निशी मला पाहून स्माईल देत होती, मला मजा आली, आता मी रात्र होण्याची वाट पाहत होतो.

रात्री आता सर्व लोक झोपू लागले होते आणि आज पण पाउस होता, तर मी आत मध्ये झोपू असे म्हणले होते, आता आम्ही सर्व आत मद्धे झोपू लागलो होतो, तर निशी ने म्हणले कि ती आमच्या बरोबर झोपेल, कारण कि तिला गाणे ऐकायचे आहे, मग ती माझ्या बेड वर आली होती, पण एक रुम होता त्या मुळे माझी लहान बहिण पण आमच्या बरोबर झोपणार होती.

तर निशी ने सेंटर मध्ये आली होती आणि एक बाजूला मी आणि एक बाजूला माझी बहिण झोपली होती, मी सर्व झोपतील त्याची वाट पाहत होतो हळू हळू सर्व लोक झोपले होते आणि मी माझा एक हात पुढे केला होता आणि तिच्या पोट वर ठेवला होता आणि तिने बाजू बदलली होती आणि माझा हात खाली आला होता.

मग ती माझ्या हात वर पोट ठेवून झोपली होती आणि हळूच खाली झाली होती जेणे करून तिचा एक बोल माझ्या हात मद्धे आला होता आणि मला समजले कि तिला तर माझ्या पेक्षा जास्त घाई लागली आहे.

मग मी पण उशीर केला नाही आणि सरळ तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो, ती पण मस्त होऊ लागली होती, मग मी जोर जोराने दाबू लागलो होतो आणि तिच्या तोंड मधून आता आहा उऊ उ निघू लागले होते.

तेव्हा मला मस्ती सुचली होती आणि तिने बाजू बदलली होती आणि माझ्या कडे पाठ केली होती, मी माझा दुसरा हात तिच्या वर ठेवला होता आणि मग तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो आणि ती पण मागे जाऊ लागली होती आणि तिची गांड मला घासू लागली होती माझा लंड कडक झाला होता.

मी मागून माझा लंड तिच्या गांडी वर घासू लागलो होतो आणि तिला माझ्या कडे ओढले होते आणि तेव्हा ती अचानक पुढे आली होती आणि माझा हात बाजूला केला होता, बहुतेक माझी लहान बहिण उठत होती, तर मी थांबलो होतो आणि वाट पाहू लागलो होतो आणि मी वाट पाहत पाहत झोपलो होतो.

मग दुसरा दिवस सकाळी स्कूल ची सुट्टी होती आणि मी दिवस भर निशी च्या बरोबर चान्स शोधत होतो आणि तिला कीस करू पाहत होतो.

मग मी तिला म्हणले कि आज रात्री तू ब्रा घालू नकोस आणि तिने ओके म्हणले होते आणि मला जोराने कीस केले होते, मग मी रात्र होते त्याची वाट पाहू लागलो होतो.

रात्री ती परत माझ्या बरोबर झोपायला तयार झाली होती आणि तिच्या बरोबर राखी पण आमच्या बरोबर झोपणार होती, मग बोलता बोलता आम्ही सर्व झोपलो होतो आणि निशी माझ्या जवळ झोपली होती.

आता लाईट बंद होताच मी तिचे बुब्स पकडले होते आणि दाबू लागलो होतो, तिने ब्रा घातली नव्हती, मग मी खाली हात गेऊन गेलो होतो आणि तिच्या टोप मध्ये टाकला होता आणि तिचे बुब्स ने खेळू लागलो होतो, ती पण माझे डोके पकडून खेळत होती आणि मला कीस करू लागली होती.

ती तर असे कीस करत होती जसे मला खाऊन जाईल, पण मला खूप मजा येत होती, मी तिचे बुब्स चे नीपल माझ्या हाताने दाबत होतो आणि त्या मुळे ती मला कीस करत माझी जीभ चावत होती.

मला खूप मजा येत होती आणि माझा लंड पजामा फाडून यायला तयार झाला होता, तो खूप कडक झाला होता आणि तो दुखू पण लागला होता, मग मी तिच्या टोप मधून हात काढला होता आणि मी माझ लंड काढला होता आणि त्याला थोडे हलवले होते.

त्या मधून आता पाणी सारखे निघत होते आणि मी तिच्या कडे लक्ष दिले नाही आणि मग मी तिला कीस करू लागलो होतो, तिच्या माने वर कीस करत होतो आणि ती एकदम गरम झाली होती आणि मग मी तिच्या कानाला लिक करू लागलो होतो.

मग तिला कंट्रोल करता येत नव्हते आणि तिने माझ्या केसाला पकडले होते आणि तिच्या ओठाला माझ्या ओठ वर ठेवून दाबू लागली होती आणि कीस करत होती, मला खूप मजा येत होती आणि मी तिला साथ देत होतो.

मग मी माझा हात थोडा खाली केला होता आणि तिने मला अडवले होते, म्हणली कि आता नको दीदी पण आहे, मग मी म्हणले कि माझा आता जागा झाला आहे त्याचे काय करू?

तर ती म्हणली कि काय? मी तिचा हात पकडला होता आणि माझ्या लंड वर ठेवला होता आणि ती एकदम खुश झाली होती, अरे इतका मोठा लंड? मग मी कीस केले होते आणि हो म्हणले होते. बघ ना अजून तुझी वाट पाहतो आहे.

मग ती म्हणली कि का टेन्शन घेतो आहेस? आता तुला खुश करते, मग ती मला कीस करू लागली होती आणि माझ्या लंड ला घासू लागली होती आणि वर खाली करत होती, मग मी तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो अन तीचे टोप वर करून तिचे बुब्स नागडे केले होते आणि दाबू लागलो होतो आणि मजा घेत होतो.

ती माझा लंड घासत होती आणि मग ती माझा लंड जिभेने चाटू लागली होती आणि मी तर आकाश मद्धे उडू लागलो होतो, मग तिने पूर्ण लंड तोंड मध्ये घेतला होता आणि मस्त मध्ये चोकत होती आणि मी पण उशीर केला नाही आणि तिचे डोके पकडले होते आणि मागे पुढे करू लागलो होतो आणि मजा घेत होतो.

तेव्हा मला मस्ती आली होती आणि मी तिला न सांगता बाजू फिरवली होती आणि तिचा चेहरा खाली आला होता आणि मी तिच्या चेहर्या वरून माझा लंड तिच्या तोंड मध्ये होता आणि तिचे तोंड ठोकू लागलो होतो.

बहुतेक १० मिनिट नंतर मग माझा लंड उत्तर देऊ लागला होता, तिने काही पाणी पिले होते आणि तिच्या टोप ने काही साफ केले होते आणि मग चाटून लंड साफ केला होता आणि वर येऊन म्हणली कि आता माझ्या राजा ची काय हालत आहे? मी काही म्हणले नाही आणि तिला एक कीस करून थेंक यु म्हनले होते आणि ती म्हणली कि झोप आता उद्या स्कूल मध्ये पण जायचे आहे.


Online porn video at mobile phone


tamil tampi sex storeआई बरोबर झवsexy kaku malakin mahatiगांडमें डील्डोছানাছানিবাংলা চটি গল্প পুজোর ছুটিতে পারিবারিক চোদা চোদি ।কাকওল্ড ছেলেपुची लवडा झवणेஆண்டி பிரா காம கதை அம்மா தூங்கும் போது காம கதைகள்শালা দুলাভাই করা করি Xxxஅவர்கள் ஓழ்ப்பதை பார்த்துDidi ne mujhe gaali dete suna sex storyMarathi xxx chavat gitकाकुची गांड फाडुन झवलो18..vays.tamil..sax..kama.katimarathi sexstori mastaramkerla sistherbrthersex brthersex sexkolkata bsnglaporndaru piun zvazvi kthacousin ki gaand sahlai andhre mতারাতারি চুদ তোর বাবা আসার সময় হয়েছেमामी ला अंघोळ करताना झवले Xxx storysசுன்னியில் தண்ணீர் வர வக்கும் காம படம்বাংলা চটি কাহিনী।বিয়ে বাড়িতে নিজের রুমে মাসির মেয়ে মনে করে মাসিকে চুদাকাকু মাকে চুদতে ব্যস্তবউর পোঁদ মারতে দোকান থেকে জেল কিনে চুদি দুপুর বেলা চুদা খাওয়াஅறியாத வயதில் அக்கா உடன் செக்ஸ்নানী ও মাকে সম্ভোগ চটি।ಅತ್ತೆಯ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಅಳಿಯನ ತುಣ್ಣಿ ರಸघाल रे लवडा माझ्याtamil.அக்கா.காமகதைमोठया बहिणीची टाईट गांड आणि माझा लंडबहिणीचे गांड फाडून झवलीलवडा चोळलामस्त मराठी कपल रोमँटिक सेक्सமுதல் இரவில் மூத்திரம் குடிக்கும் செக்ஸ் கதைகள்আরতিকে চুদলামஅம்மாவை மனைவியாகிய மகன் காம கதைகள் ಮಲತಾಯಿಯ ಕಾಮಕತೆಗಳುবাংলা স্বামী স্ত্রী সেক্স ভিডিওதங்கையின் குட்டை ஆடை காம கதைகள்என் மனைவியின் மர்மம் தமிழ் காமக்கதைதிருமண முடிந்த பிறகு சாந்தி முகூர்த்தம் x x x வீடியோবাবার বড় বাঁড়াটা আমার পাছায় ঘসছেसुजलेली फोदी सेक्स कथा.इनमराठी झवाझवी च्या छान कथामावशी मामी भाभीला झवलेകിളുന്തു പൂറ്റിൽসেক্সি পোঁদ cousin গল্প বাংলাsangsar bengali golpoतिला ब्लॅकमेल झवलेakkavin thoppul tamil sez storyvadina stories 101sexstoriesperiyamma veetil poda loosu kamakathaikalদিদি চটিগে চটিo andhamina Lalitha maluthi kam kathalu new telugu.comஎன் சுன்னி மகள் புண்டையில்അമ്മയുടെ പൂറു എനിക്ക് സ്വന്തംen manaivi latha ammanamaga avanai tamil kamakathaikalसो रही थी सिस्टर ब्रदर्स ने किया सेक्सbhaai chya pucchi madhe lund ghalun zawlo sex story in marathibangla baste chotie combradhar vadinasexஅன்டிகள் XNXNमराठी आई बाबा काका मावशी झवाजवी माहितीপতিতা শেক্স স্টরি চটিগল্পआईला झवतान चोरुन बघितल कथाmarathi hot stories gand dabaliआईचा प्रियकर sex storysex marathi story aai zava zavi deshi मामाच्या पोरी मराठी चुदाई कहानीদাদা আর দাদির চোদাচোদির বাংলা চটি.COMझवाझवी.मराटी.आय.அக்கா தம்பி அம்மா மகன் அப்பா மகள் குடும்ப குருப் செக்ஷ் காமகதைகள்Ammavum thathavum kama vilayattu padamதமிழ் டீச்சர்ஸ் செஸ் ஸ்டோரছেলেটি মেয়েটির টেপ খুলে নেংটো করেहैदोस कथा मराठीবৌয়ের চোদা গুদের ফেদা খেতে বাধ্য হলামmarathi baichi group gangbang zavazavi தமிழ் மனைவி மாலா காமகதைகள்मांडीवर हात ठेवला सेक्स कथाज्योती वहिनी सोबत झवाझवीWww. ঘুমের ওষধ খাইয়ে চোদার গলপো কামमामाच्या मुलीची झवाझवी कथाmai gf ka kutta porn storyin hindiपुच्ची झवली काकुஅவளை ஜட்டியுடன் ஓட விட்டுமூத்திரம் குடிக்கும் செக்ஸ் கதைகள்ತುಲ್ಲಿ ಜೊತೆ