माझ्या मेसवाल्याच्या हॉट बायकोला पटविले – mazya messvalyachya baykola patvile

हॅलो फ्रेंड्स, मी आहे अमन. मागच्या कहाणीत मी तुम्हाला माझ्या मेसवाल्याच्या सेक्सी फॅमिलीची ओळख करून दिली. ती कहाणी वाचल्यावर तुम्हाला माहिती तर झालीच असेल की त्यांच्या फॅमिलीत त्यांची हॉट बायको शुभांगी आणि त्यांच्या दोन सेक्सी पोरी, वैशाली अन रिता ह्या होत्या. ती कहाणी वाचण्यासाठी लिंक पहा: माझ्या मेसवाल्याची सेक्सी फॅमिलीतर आता या कहाणीत मी मेसवाल्याच्या बायकोला, शुभांगी काकूंना कसं पटवून त्यांच्यासोबत कामाराधना केली ते सांगत आहे.

तर शुभांगी काकूंसोबत माझी चेष्टामस्करी चालायची. कुठंतरी त्या मला आपल्या जवळचा मानायच्या. मी त्यांच्याशी अगदी कोणत्याही विषयावर चर्चा करू शकत असे. कधीकधी आम्ही दोघेच घरात असू तेव्हा तर आम्ही काही नाजूक विषयांवर सुद्धा बोलायचो. त्या स्वभावाने मनमोकळ्या होत्या.

माझी मेस त्यांच्याकडे असल्याने कधी कधी त्या माझा टिफिन माझ्या रूमवर आणून द्यायच्या. तेव्हा मी मुद्धाम त्यांच्या हाताला स्पर्श करीत असे. त्यांना माझ्या स्पर्ष्याची जाणीव होत असे. पण त्यांना ते सुखद वाटायचं.

मी रोज सकाळी लवकर उठून व्यायाम करत असे. त्यासाठी मी फक्त बनियान आणि शॉर्ट पॅण्ट घालायचो. शुभांगी काकूंही कामासाठी लवकरच उठायच्या. त्या माझी पिळदार बॉडी बघून खूप तारीफ करायच्या. त्या कामं करतांना नेहमीच माझ्याकडे बघत बसायच्या. मग मी त्यांना स्माईल द्यायचो.

मग कधी त्या अंघोळीला जाऊन आल्या की नेमक्या माझ्या रूमसमोर उभ्या होऊन केस वाळवायच्या. तेव्हा तर खूपच सेक्सी दिसायच्या. मी त्यांना इशारे करून त्यांच्या सौंदर्याची तारीफ करायचो. त्या लाजून मला स्माईल द्यायच्या.

त्या कधी मधी मला मार्केटला भाजीपाला आणायला सोबत न्यायच्या. तेव्हा त्या माझ्या गाडीवर मला खेटून बसायच्या. मी मुद्धाम जोरात ब्रेक दाबायचो तश्या त्या माझ्यावर येऊन आदळायच्या. तेव्हा त्यांचे डौलदार बुब्स माझ्या पाठीला दबले जायचे. मग त्या मला लटकेच मारून मला रागवायच्या. त्यांना कळत होतं की मी त्यांची मस्करी करत आहे म्हणून.

मार्केट ला मग आम्ही कधी पाणीपूरी खायचो तर कधी आईस्क्रीम. आमच्यात आता एक घनिष्ठ नात निर्माण होऊ पाहत होत. माझ्या मेसवाल्याच्या बायकोला मी माझ्याकडे आकर्षित करण्यात यशस्वी होत होतो.

ते हिवाळ्याचे दिवस होते. नेहमीप्रमाणे मी पहाटे उठून व्यायाम करत होतो. शुभांगी काकूंही उठल्याच होत्या. त्या फ्रेश होऊन कामाच्या तयारीत होत्या. पहाटेची वेळ असल्याने सर्वत्र शांतता होती. व्यायाम करत असताना माझा लवडा उठलेला होता. तो माझ्या नाईट पॅण्ट मधून त्याचा आकार दिसून येत होता. शुभांगी काकू मला गुड मॉर्निंग विश् करायला माझ्या जवळ आल्या अन माझा तो उठलेला लंड बघून हसायला लागल्या. मी त्यांना विश् करून उभा झालो त्याबरोबर माझा लंड ही त्यांच्यासमोर उभा झाला.

माझ्या पँटमधला तो तंबू बघून त्या हसतच होत्या. मी त्यांच्या गांडीवर चपटा मारून म्हटलं, “चावट.. मस्करी करता तुम्ही हा माझी..” यावर त्या म्हटल्या, “कुठं काय… मी तर फक्त हसतच आहे ना त्याकडे बघून.” मी म्हटलं, “अच्छा, मग काय करणार, एकदा उठला की मग बसतच नाही तो..”

मी असं बोललो आणि त्या खळाळून हसायला लागल्या. मी लगेच त्यांचा गलगुच्च घेतला त्याबरोबर त्या माझ्या लंडावर लटकेच मारायला लागल्या. मी तीच ते वागणं बघताच तिचा हात पकडून रूममधे घेतलं आणि तिला भिंतीला पाठीशी चिपकवून तिच्या बुब्स वर हातानी दाबायला लागलो. ती माझ्या तावडीतून सुटायला प्रयत्न करत होती. ती मला विनवण्या करायला लागली, “नको ना अमन, कुणीतरी पाहिलं ना..बस ना..”

पण मी तीच काही एक ऐकत नव्हतो. मी तिचा ब्लाऊज आणि ब्रा खोलला आणि तिचे ते सुडौल बुब्स दाबत त्यांचे निप्पल्स चुसायला लागलो. तिच्या गोऱ्या मावांवरचे ते काळे निप्पल्स खूपच आकर्षक दिसत होते. मी त्यांवर चावा घेतला आणि ती थोडी ओरडली मला म्हटली, “अमन सोड ना.. आता नको ना.. मग करू न..प्लिज कुणी बघेल न..”

मी त्यावर मानलो आणि तिला सोडलं. तिने तिचा ब्रा, ब्लाउज घातला आणि माझ्या गालांवर किस करत बाहेर पडली. मग त्या दिवसापासून मी तिला चोदण्यासाठी संधीच्या शोधात राहिलो. तिचा नवरा घरीच राहत असल्याने आम्हाला संधीच मिळायची नाही. पण आमचं असं हे पहाटे एकमेकांशी लगट करणं सुरूच होतं.

शेवटी मी तिला म्हटलं, “शुभांगी काकू, आपल्याला दिवसा काही एकांत मिळणार नाही, तुम्ही रात्री सर्व झोपल्यावर माझ्या रूम वर या.” यावर त्या म्हटल्या, “अरे मी माझ्या नवऱ्यासोबतच झोपते, त्यांना रात्री मी दिसले नाही तर?” मी म्हटलं, “अगं गाढ झोपेत नाही कळणार त्यांना काही, एवढी रिस्क घेऊन याच तुम्ही.” यावर त्या तयार झाल्या. त्यांनाही आता लवकरात लवकर माझ्याशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित करायचे होते.

मग त्या रात्री तिने माझ्या रूमवर यायचं निश्चित केलं. मीही तिच्या येण्याची छान तयारी करून घेतली आणि मग तिच्या येण्याची वाट बघत बसलो.

रात्रीचे 1 वाजले असावेत. शुभांगी काकू माझ्याकडे येताना दिसली. मी लगेच तिला आतमध्ये घेऊन दरवाजा बंद केला. मी आतला लाईट लावला. शुभांगी काकू अतिशय सुंदर दिसत होती. ती एवढी रिस्क घेऊन माझ्यापाशी आली याच मला कौतुक वाटायला लागलं.

मी तिच्या ओठांवर किस केलं आणि तिची साडी सोडायला लागलो. ती माझे कपडे काढायला लागली. मग मी तिचा ब्लाऊज आणि पेटीकोट काढला. आता माझ्या मेसवाल्याची बायको माझ्यासमोर फक्त ब्रा अन पँटीवरच होती. तीच ते रूप बघून मी तिच्यावर भाळलो. मी लगेच तिला बेडवर लेटवलं आणि तिच्या चेहऱ्या पासून ते तिच्या पायापर्यंत कीसेस करायला लागलो.

ती कामातुर होऊन वळवळ करत होती. मी तिचा ब्रा काढला आणि तिचे ते गोरे माऊ दाबून त्यांचे निप्पल्स चावायला लागलो. नंतर मी तिच्या बेंबीवर आलो. तिची बेंबी खूप सेक्सी होती. त्यांवर किस केल्याबरोबर तिला गुदगुल्या झाल्या.

मग मी हळूच तिच्या पँटीवर आलो. तिची पॅंटी ओली झालेली मला दिसत होती. तिची पुच्ची फुगली होती. ते तिच्या पँटीवर दिसून पडत होती. मी हळूच तिची पॅंटी खाली उतरून काढली. त्याबरोबर मला तिची ओली चिकणी पुच्ची नजरेस पडली. तिची पुच्ची चांगलीच जवान होती. टवटवीत होती. मी त्या तिच्या पुच्चीवर कीसेस केले. त्याबरोबर ती आणखी कामातुर होऊन आपली पुच्ची बोटानी खोलत चाटायला विनंती करत होती.

मी लगेच तिची पुच्ची चाटायला लागलो. ती मोठयाने सुस्कारायला लागली. तिला माझं तिची पुच्ची चाटनं खूपच आवडत होत. तिची पुच्ची चाटून झाल्यावर तिने मला बेडवर बसवलं आणि ती खाली उतरून माझी चड्डी काढून माझा लंड तोंडात घेत चाखायला लागली. तिच्या तोंडात माझा लंड बघून मला कमालीचा समाधान मिळत होता.

तिने थोडा वेळ माझा लंड चोखला आणि मग बेडवर मला तिच्या अंगावर घेऊन लेटली. मी तिच्या चेहऱ्यावर, गळ्यावर कीसेस करायला लागलो आणि ती माझा लंड हाताने पकडून तिच्या पुच्चीत घालायला लागली. दोन, तीन वेळा तिने माझा लंड तिच्या पुच्चीवर फिरवला आणि मग पुच्चीत घातला. पुच्ची ओली असल्याने व तिची भरपूर आधीच चुदाई झाली असल्याचे माझा लंड सटकन आतमध्ये घुसला.

मग मी माझी गांड तिच्या जांघेवर आपटायला लागलो. ती माझ्या गांडीवरून हात फेरत मला तिची पुच्ची चोदायला प्रोत्साहित करत होती. माझ्या मेसवाल्याच्या बायकोला मी तो झोपला असताना चोदत होतो. त्याच्या बायकोला दर रात्री मी माझी बायको बनवणार होतो. तिच्या पुच्चीत माझा लंड घालून मला आंतरिक समाधान मिळत होत.

मग ती माझ्या लंडाचे बॉल्स दाबाईला लागली. मी जोरजोरात तिची पुच्ची चोदत होतो. ती पुटपुटत होती, “आआह्ह..हम्मम्म..म्हहू..” तिच्या पुच्चीतून एक मोठा पाण्याचा लोट निघाला आणि ती मोठयाने ओरडत शांत झाली. मीही लगेच माझं विर्य तिच्या पुच्चीत सोडलं.

मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत तसाच घालून ठेवला आणि तिच्या अंगावर पडलो. ती माझी पाठ कुरवाळत, माझ्या गांडीवरून हात फिरवत मला शांत करत होती. मग मी तिच्या पुच्ची तुन माझा ओला लंड बाहेर काढला आणि तिच्या बाजूलाच तिला चिकपुन लेटून राहिलो.

ती माझ्या डोक्यावरून हात फिरवत होती. तिचा प्रेमळ स्पर्श मला खूपच हवाहवासा वाटत होता. मग ती उठून म्हटली, “अमन, आता जायला पाहिजे मला, ते उठतील नाहीतर.” असं म्हणत त्या उठल्या आणि कपडे घालून तयार झाल्या.

मग मी त्यांना दरवाज्या पर्यंत सोडून दिलं आणि तिला किस करून मग मी माझ्या बेडवर पडलो नागडाच. माझ्या मेसवाल्याच्या बायकोला चोदून मला अपरिमित आनंद लाभला होता. यानंतर तर आम्ही नेहमीच रात्रीला माझ्या रूमवर सेक्स करायला लागलो.

तर फ्रेंड्स कशी वाटली माझ्या मेसवाल्याच्या बायकोला पटवून चोदण्या ची कहाणी.

यानंतर मी त्यांच्या दोन पोरींना कसं चोदलो ते सांगेन.


Online porn video at mobile phone


hinde sex storiWWW.शेजारच्या गोड मुलीला ठोकल.मराठीँ.SEX.VIDEO.STORE.IN.அன்டிகள் XNXNMoolikivasiymஅம்மா பார்வதி மகன் காமகதைகள்যত চোদা দাও মজাसंगीता ताईला झवलेjaffar therichina na puvvuChavat lavde marathi khajमावशी ची चोली काढली थान चोकलीಅಮ ಮಗನ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೋರಿமனைவி ஓழ்Lipika k chodar golpofemdom தமிழ் ஆண்டி கதைகள்Katha landxxx101sexstories com sex stories nenu ma amma dengichikunnamutamil kalyana mandapam sex kathaikalഅമ്മയുടെ പൂറും എന്റെ കുണ്ണയുംMaijaben xxxகிராமத்து அம்மா fuckमम्मी ला झवलंমা বললো মিল্ফ মানে কিরেஒண்ணுக்கு sex storiesগুদের ভিতর রশালো মালচটি ফুzaval vishakhala xxx chavat kattaবাংলা মাগি চোদা গল্পআঠারো বছর বয়সি ভাবিকে চুদিলামகரும்பு தோட்டம் காமக் கதைகள்எனது மனைவியின் முந்தானை விலகி அவளின் முலையை பார்த்துपुदित लवडा मराठी कथाবস্তিতে চুদাচুদিगांडीवर हातGey sex storys teluguমাধুরি চোদন বাবার কর্তব্যपुची कथाசின்ன புன்டைMoolikivasiymபாவடைதாவனிபோட்டகொழுந்தனர்தங்கையின் பீ மூத்திர காமகதைमामा झवाझवि गोष्टবৌমাকে চুদলো শ্বশুরme tuja bahinila zavato tu mazya bahinila zav marathi story/deutschetube/sex-stories/%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%A8%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%88-%E0%AE%A8%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A9/रस्ते मे चूदाई कि काहानिकुलकरणी मॅडमची पुचीभाऊ आणि बहिण sex विडयोtamil iravu thookathil kama kathaigalপোদের ভিতরে মাল চটিবাংলা চটি চাচাত বোন xxxxwww.lorry ekkina auntyni dengudu.comচটি গল্প মার বিদেশি পোশাকMarathi office mulanchya gay sexy storiesஅக்கா புன்டைத் தண்ணிललिता.मँडमची.झवलीমায়ের ওড়না ঢাকা শরীর, সেক্স গল্পbangla baro vabe cato dabur xxxvideoGand.me.gosta.hoa.landAmmavai mathi mathi othu kathara vaitha kathaiஅக்கா முலை கதைகள்kulathil kulikkum pothu kamakathaikalমা ছেলে দুই অান্টি চুদলা চটিtuition teacher mala javla marathi sex stories Telugusex comsxe combenglachotikahaniलपुन पाहीलेली sxs कथाসেক্সি আম্মু তুমিই তো আমার সানি লিওনী – ১அத்தை பெரியம்மா அண்ணி அக்கா கற்பழிப்பு குரூப் செக்ஸ் காமக்கதைகள்malayalam.hote.kambikathakalചെറിയ കുട്ടികളുടെ പൂറ്റിൽ അടിക്കുന്നത്मी ताईला पावसात झवले स्टोरी.काँमஅக்கா ஆட்டுடன் ஓத்த காமகதைfemdom தமிழ் ஆண்டி கதைகள்পোদের ভিতরে মাল চটি