कुळकर्णी मॅडमच्या गुहेत शिरला माझा लांडगा

kulkarni madamchya guhet shirla maza landga

नमस्कार मंडळी, मी आहे आपला मित्र, लतेश. माझ्याबद्दल मी तुम्हाला मागच्या कहाणीत तर सांगितलंच आहे पण तरीही परत एकदा सांगतो. मी एका तालुक्याच्या गावी राहत असून माझं डी.एड., बी.ए. झालं आहे. ही जी गोष्ट मी तुम्हाला सांगत आहे ती खूप जुनी म्हणजे मी शाळेत शिकत असतांना ची होय. तेव्हा या प्रायव्हेट संस्थेच्या शाळेत मी 8वीत, इंग्रजी माध्यमात शिकत होतो.

तर मागच्या कहाणीत मी कुळकर्णी मॅडमला मुत्रिघरात मुतत असतांना, त्यांची पुच्ची अन् गांड कशी पाहिली त्याचा रोमांचक अनुभव मी तुम्हाला सांगितला. ती कहाणी वाचण्यासाठी आणि कुळकर्णी मॅडम विषयी जाणून घेण्यासाठी लिंक तपासा: शाळेत असतांना कुळकर्णी मॅडमची गुहा बघितली

आता या कहाणीत मी तुम्हाला त्यांच्या पुच्चीच्या गुहेत कश्याप्रकरे मी माझा लांडगा शिरवला, ते सांगणार आहे.

तर कुळकर्णी मॅडमला नेहमी मुत्रिघरात मुतताना बघून त्यांची पुच्ची झवावी, त्यांची गांड दोन्ही हातांनी कुस्करावी असं मला जाम वाटायला लागलं. पण त्या तर अतिशय कडक शिस्तीच्या होत्या. सर्व विद्यार्थी त्यांना घाबरायचे. मग असल्या कडक स्वभावाच्या कुलकर्णी मॅडमला झवावी तर कशी झवावी, असा प्रश्न माझ्यापुढं निर्माण झाला होता.

आणि काही दिवसांतच मला त्याच उत्तर सापडलं. झालं काय कि आमचा विज्ञानाचा वर्ग सुरु होता. त्यात आमच्या सरांनी क्लोरोफॉर्म बद्दल सांगितलं. तुम्हाला तर माहिती असेलच कि ते एक भूल येणार रसायन असून त्याचा वापर पेशंट ला भूल देण्यासाठी डॉक्टर करतात. माझ्या डोक्यात विचार चमकला कि या गुंगीच्या औषधाचा वापर मी कुळकर्णी मॅडम वर केला तर…!! तर त्या बेशुद्ध होतील आणि मग मी त्यांची पुच्ची झवू शकेल. तोच एक उपाय मला योग्य वाटू लागला कारण त्यांना होशमधे ठेवून त्यांची पुच्ची झवणे तर दुरापास्त होतं.

मी हा प्रयोग करायचाच ठरवला. त्यासाठी मी आमचा विज्ञानाचा प्रात्यक्षिकेचा तास प्रयोगशाळेत सुरु असतांना सगळ्यांच्या नकळत क्लोरोफॉर्म ची बाटली लांबविली. आणि मग कुळकर्णी मॅडम एकांतात सापडण्याच्या संधीत होतो.

आणि एक दिवस ती संधी चालून आली. त्या दिवशी कुळकर्णी मॅडम सुट्टीवर घरीच होत्या. मी स्टाफरूम जवळून जात असतांना अचानक मुख्याध्यापक सरांनी मला बोलावले. त्यांना कुळकर्णी मॅडमला एक अर्जंट दाखला द्यायचा होता आणि चपराश्याला त्यांचं घर काही माहिती नव्हत म्हणून मग त्यांनी मलाच तो दाखला त्यांना द्यायला मॅडमच्या घरी धाडलं.

मी जाम खुश झालो. आज मला कुलकर्णी मॅडमची पुच्ची झवायची संधी मिळू शकणार होती. मी तो दाखला घेतला आणि वर्गात जाऊन माझ्या दप्तरातून ती क्लोरोफॉर्म ची बाटली काढून खिशात ठेवली. मग माझी सायकल घेऊन कुळकर्णी मॅडमच्या घराकडे निघालो. पटापट पायडल मारत मी त्यांच्या घरी पोचलो आणि सायकल बाजूला लावून त्यांच्या घराच्या पोर्च मध्ये गेलो. घराचा दरवाजा आतून बंद होता. मी बेल वाजवली आणि लगेच कुळकर्णी मॅडम नि दरवाजा खोलला!

त्या मला बघताच आश्चर्यचकित झाल्या. त्या बोलल्या, “अरे तू इकडे काय करतोस? शाळेत गेला नाहीस?” मी म्हटलं, “मॅडम, मी शाळेतच होतो, पण मुख्याध्यापक सरांनी मला तुम्हाला हा दाखला द्यायला पाठवलं.” त्यांनी तो दाखला पाहिला आणि म्हटल्या, “थांब तू काही वेळ आतमध्ये, मी हा दाखला भरून देते.” असे म्हणून त्यांनी मला आतमध्ये घेतले.

मी हॉलमध्ये जाऊन बसलो. कुळकर्णी मॅडम नुकत्याच अंघोळ करून बाहेर आल्या होत्या. त्यांनी साडी परिधान केली होती. त्या अतिशय कामुक दिसत होत्या. या रुपात मी त्यांना पहिल्यांदाच बघत होतो. माझा लवडा त्यांना बघून उभा होऊन आदर व्यक्त करायला लागला. आज कसही करून त्यांची पुच्ची झवायचीच ठरवलं, कारण असा मौका पुन्हा कधी येणार नव्हता.

त्या टॉवेल ने ओले केस पुसत दाखला बघायला लागल्या. घरी कोणीच नव्हते. बघता बघता अचानक त्यानी मला विचारलं, “पाणी पितोस का रे?” मी हो म्हटलं तश्या त्या किचन मध्ये पाणी आणायला गेल्या. मला हीच योग्य संधी वाटली. मी चटकन त्यांनी सोफ्यावर टाकलेल्या टॉवेल कडे गेलो आणि त्यावर मी आणलेल्या गुंगीच्या औषधांचे काही थेंब टाकले आणि परत जाऊन बाजूला बसलो. इतक्यात त्या आल्या आणि मला पाणी देऊन त्यांनी टॉवेल घेतला आणि परत केस पुसायला लागल्या.

मी धडधडत्या अंतकरणाने समोर काय होते ते बघत होतो. लगेच त्यांना भोवळ यायला सुरुवात झाली. त्या पुटपुटायला लागल्या, “अरे हे काय होत आहे मला…आह…” त्या सोफ्यावर पडणारच इतक्यात मी त्यांचेकडे धावलो आणि त्यांना काळजीने विचारलं, “मॅडम, काय होत आहे तुम्हाला… इकडे या बेडवर..आराम करा.” असं म्हणून मी त्यांच्या कमरेत पकडून त्यांना कसबस बेडरूम मध्ये नेलं. त्या डोकं पकडून पुटपुटत होत्या, “अरे हे का…ययय हो…त आहे मला…” आणि लगेच त्यांची शुद्ध हरपली. मी त्यांना व्यवस्थित चेक केलं. त्या निवांत झोपल्या होत्या. त्यांचा श्वासोच्छवास नीट सुरु होता.

मी माझ्या कामगिरीच्या पहिल्या टप्प्यात यशस्वी झालो होतो. मी लगेच हॉलचा दरवाजा लावून घेतला आणि परत त्या लेटलेल्या कामिनी कडे आलो. मी बेडवर चढलो आणि त्यांचे केस कुरवाळत त्यांच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले. एरवी कडक वाटणाऱ्या कुळकर्णी मॅडम आज शांत वाटत होत्या. मी त्यांच्या साडीचा पदर बाजूला करून त्यांचा ब्लाऊज ब्रा सकट वरती केला. त्यांबरोबर त्यांचे बुब्स मोकळे झाले. मी ते दाबायला लागलो. मॅडम चा श्वासोच्छवास वाढत होता.

त्यांचे बुब्स दाबून, चोखल्यावर मी त्यांच्या खाली गेलो आणि त्यांची साडी वरती सरकवायला लागलो. त्यांच्या गोऱ्या मांड्या उघड्या पाडत पाडत मी त्यांची साडी पूर्ण कमरेपर्यंत नेली. आता त्यांची चड्डी पूर्णपणे दिसायला लागली. मी त्यांची चड्डी खाली खेचून काढली आणि त्यांची पुच्ची मोकळी झाली. त्यांच्या पुच्चीवर घनदाट केसांचं जंगल होत. त्या घनदाट काळ्या जंगलात त्यांच्या पुच्चीची गुहा मी दोन्ही बोटांनी उघडली. त्यांच्या पुच्चीत मी बोट घालून आतबाहेर करायला लागलो तश्या त्या सुस्कारा सोडायला लागल्या. त्यांची पुच्ची चांगलीच ठोकलेली असूनही तानलेली होती. त्यांच्या गोऱ्या पुच्चीवर ते काळे जंगल शोभून दिसत होते.

आता माझा लांडगाही चांगलाच चवताळला होता. मी पटकन माझा पॅण्ट चड्डीसकट खाली सोडला आणि माझा लवडा त्यांच्या पुच्चीवर घासायला लागलो.कुळकर्णी मॅडम आता जोरजोरात सुस्कारायला लागल्या. मी त्यांचे पाय फाकवले आणि माझा लांडगा त्यांच्या गुहेत शिरवला. माझा लवडा सरळ आत मध्ये घुसला आणि मी तो आत बाहेर करून त्यांची पुच्ची झवायला लागलो. त्यांनाही आनंद यायला लागला होता. त्यांच्या कण्हण्यावरून ते जाणवत होतं.

त्यांची पुच्ची आतून ओली झाली होती. मी नेहमी मुत्रीघरातून चोरून बघत असलेल्या कुळकर्णी मॅडमची पुच्ची आज झवत होतो. ज्या मॅडम ला सर्वजण घाबरून असायचे त्या कुळकर्णी मॅडमना मी झवत होतो. लंड सटासट आतबाहेर होत होता. मॅडम थोड्या जोराने सुस्करल्या तसा मी जोराने 3,4 ठोके दिले आणि माझं पांढर पाणी त्यांच्या पुच्चीतच सोडून दिलं आणि बाजूला झालो.

मी अतिशय प्रसन्न झालो होतो, माझं ध्येय पूर्ण झालं होतं. कुळकर्णी मॅडमच्या गुहेत माझा लांडगा शिरला होता. मग मी लगेच त्यांचा ब्लाऊज आणि ब्रा नीट केला. मग त्यांची चड्डी मी त्यांना घालून दिली आणि त्यांची साडी नीट करून त्यांना नीट लेटवलं.

थोड्याच वेळात त्या शुद्धीवर आल्या आणि मला विचारलं की काय झालं होतं म्हणून. मी त्यांना म्हटलं, “मॅडम तुम्हाला भोवळ आली होती, मग तुम्ही तासभर लेटूनच होत्या.” त्या म्हटल्या, “होका.. पण आता मला खूप बरं वाटत आहे, ताजेतवाने झाल्यासारखं, थँक्स हं लतेश, माझी तू छान काळजी घेतलीस.”

मी हसून त्यांना काळजी घ्यायला सांगितलं आणि मग मी शाळेत जायला निघालो. त्यांची पुच्ची तर मी झवली होती पण त्यांची गांड मात्र ठोकायची राहिली होती. ती कशी ठोकायला मिळेल हा विचार माझ्या मनात घोळत होता.


Online porn video at mobile phone


सो रही थी सिस्टर ब्रदर्स ने किया सेक्सஅண்ணா உன்னோட சுன்னி நல்லாSwathi kalla kamamkannadasex stories201தூங்கும் பெரியம்மா புண்டைதமிழ் ஆன்டி பீAnty sex stori kannadaবাংলা চটি কাকাতো বোন ফচ ফচअनोळखी स्त्री सोबत झवाझवी स्टोरीবিডিএসএম মুখচোদা পদা ফাটিয়ে দিল প্রথম চোদায় চটিBaba.Meye.Nagor.Chotiकाजल आणि अंकल XxxNev hindi sex storesमेरे घर की औरते सब रडी हैमी ताईची गांड मारली स्टोरी.काँमமகனும் மகளும் ஓழ் பார்த்த அம்மாমিতুর চুদাबहिणीचे गांड फाडून झवलीकाकु ने काका सोबत किया सेक्सFamily sex Tamil kamavriআমাদের পারিবারিক কাম গল্পআমি আর পারবোনা আমাকে ছেরে দাও চঠি101sexstories com sex stories e0 a4 85 e0 a4 b8 e0 a5 8d e0 a4 b8 e0 a4 be e0 a4 ae e0 a4 95 e0 a5 8सेक्सि शितल माझि बायकोTelugu family sex storiesपुची सुजलीಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ night sex videosammavum thathavum sex video sआइला झवलो मराठी सेक्स स्टोरिज . काँमMarathi zavazavi parivar madhe samuhik zavazavi aai papa mulga kathaGey sex storys teluguVahini ji sex stoeichutchudaeekahaneantarvasna mazya aaji la zavaleಅಮ್ಮ ಸೂಳೆ ಕೆದಾಟনিপল মোচড়ানো চটিtelugu college pillani rape storiesSex katha in marathi aa aaaa a aaa axxx mrathi baichii zavazavi janglat bloodingஅத்தை பெரியம்மா அண்ணி அக்கா கற்பழிப்பு குரூப் செக்ஸ் காமக்கதைகள்அப்பாவின் சுண்ணி பெருசுছেরির দুধ அக்காவின் ஜட்டியை கிழித்து ஓத்துdudhwaale xnxxஅப்பா மகள் காமக்கதைGandicha vaas Marathi sex story a అమ్మ కొడుకు సెక్స్ కథలుघरी कोण नसताना काकि छवले xxx कथाJad baichi zavazavibai v kutra zavazavi kathamasir guder ros khayaகுஞ்சு அம்மண குளியல் kama கதைTichi mothi gand chavat Marathi kathaদি আমাকে বলো তৈল দিয়ে চুদতেपुच्ची फोटो धंदवालीयु पी ची झवाझवीbajuwali aunty gand marnyachi chatakavan sunni en vayil പോലെ പുളഞ്ഞു indian sexstories/sex-stories/hot-sexual-life-with-my-village-mamanar/बहीन व भाऊची झवाझवी दाखवा व्हिडीवोপদ Mara sex videoযেমন দুধ তেমন পাছা পারিবারিক চটিচটি মাই মাল মাখাxxx ಕತೆதமிழ் ஆண்டி காம கதைகள்family sex videos Telugu mugudu and pilam sex videos Teluguदूध काढलं मराठी सेक्स स्टोरीकाकीला झवली मनसोक्त 2019पुची बुली झवली वाचणेTelugu family sex storiesপাছায় ডিল্ডোஓழ் காதைChala manchiga denge storyकामवालीचे निपलगोऱ्या बायकोला ठोकलेಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಕೆದಾಟ ಕಥೆಗಳುबैलाचा लंड सेक्स कथाসেক্সি আম্মুর ক্ষুদার্ধபெரியம்மா கொண்டை முடிledies puchhiMarathi shikshak aani vidyarthini chi sambhog kathaकामा वाली बाई ची झवा झवी