ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ನಜರೀನ್ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾರಿ

Indian sex stories in kannada najarin

Indian sex stories in kannada. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಣಿಕಂಠ. ನಾನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಪಚಯಾಪ್ಪಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇರುವ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಹೀಮ್ ಅಂಕಲ್, ಸುಲ್ತಾನ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ನಜರೀನ್ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಆಗಾಗ ಬೀದರ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೋದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 10 ದಿನಗಳಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ನಜರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಮಾಡ್ರನ್ ದೇಸಿ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಯ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಅನಿಸುವುದು. ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಹಿಸುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲುವಷ್ಟು ಹಸಿಯಾದ ಮೊಲೆಗಳು, ಅವಳ ತಿಕವು ಹಾಗೆ ಶಿಲಾ ಬಾಲಿಕೆಯಾ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ತೊಡೆಗಳು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯು ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು. ಈ ದೇಸಿ ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಯೇ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಳು. ಹಾಗೆ ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವಳ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಬ್ಲೂ ಫಿಲಂ ಸಿ.ಡಿ. ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವಳು ನಾನು ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಂತೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ.ಡಿ. ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಳು ಏನು ಇದು ಎಂದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಎಂದೆ. ಅವಳು ಸಿ.ಡಿ. ಯನ್ನು ಹಾಕಿದಳು. ಅವಳು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಟಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಟಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಓ ಅವಳಿಗೆ ಚೂಲು ಹತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವಳ ಬಳಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಂದೆ. ಅವಳು ಹಾಗೆ ನಾಚಿಕೊಂಡಳು. ನಾನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಅವಳ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಚಿವಿಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ದೇಸಿ ಹುಡುಗಿ ಬಾತ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಮನೆಯ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು.

ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೂಲು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. ಅವಳು ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಚೂಲು ರಾಣಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ನೋಡುವ ನೋಟ ಹಾಗೆ ಕೆಯ್ದು ಬಿಡುವಂತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯು ನಿಗುರಿ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟೈಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದೋ ಎನಿಸಿತು ನನಗೆ.  ನಾನು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದನ್ನು ಈ ದೇಸಿ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದಳು. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿ ಅವಳ ತುಟಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಳು. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ! ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆ? ಹೀಗೆ ಅವಳು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನನ್ನನ್ನು ಸೂಪರಾಗಿ ಓರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗುರಾಯಿಸಿದಳು. ನನಗೆ ನೆತ್ತಿಯವರೆಗೂ ಕಿಕ್ ಹತ್ತಿತು, ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ತುಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಿಸ್ ಹೊಡೆದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಕುತ್ತ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಅವಳ ಕತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೆಕ್ಕಿದೆ. ಅವಳಿಗೂ ಕಿಕ್ ಏರಿ ತೆವಲು ಹತ್ತಿತು. ಅವಳು ನನ್ನನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ದೇಸಿ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಮಸಾಲ ಮೊದಲಾಯಿತು.

ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕಿ ಚಿವುಟುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ಬ್ರಾ  ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಮಜವು ತಡೆಯಲಾರದೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಕಾಚದ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಮುಕಿ ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹಾಗೆ ಅವಳ ನೈಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿದೆ. ಬರಿ ಬೆತ್ತಲೆಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ  ಬಂದು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾಚವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಹಾಗೆ ಅಮುಕಿಕೊಂಡಳು. ಚೂಲಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೀಪಿದಳು. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಊನುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನಗೆ ತಡೆಯಲಾರದ ಸುಖ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಚೀಪಿದೆ. ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಕಮಲದ ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳಿತ್ತು. ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ವರೆಗೂ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತುಲ್ಲಿನ ತೂತಿನಲ್ಲಿ ತುರುಕಿ ಆಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ತೂತಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅಗಲಿಸಿ ಆ ತೂತಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ ತಿಕದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಆಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಹಾ ಏನು ಸುಖ ಏನು ಮಜಾ! ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯು ಮೊದಲು ಅವಳ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೊತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಸಿ ಹುಡುಗಿ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆದರೂ ಗಡತ್ತಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಯ್ದೆ. ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈ ಅನುಭವ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕಾಮನ ರಸವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಅವಳ ತುಲ್ಲು ನನ್ನ ರಸದಿಂದ ತುಂಬಿತು. ನನಗೂ ಸುಸ್ತಾಗದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಚಕ್ ಲಚಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಸ ಅವಳ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದೇಸಿ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೀಪಿದಳು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮಜವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಟಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದೆ. ರಪ್ ಎಂದು ರಸವು ಅವಳ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಸವರಿತು.ಹಾಗೆಯೇ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡೆವು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೆಯ್ದ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ.


Online porn video at mobile phone


हिंदी सेकसी विडीयो चौदा वर्षाचाகைவைத்து பிசைந்துತುಲ್ಲು ಕಥೆಗಳುபீ தின்னும் கதைகள்सावत्र कामुक कथा সেক্সি আম্মু তুমিই তো আমার সানি লিওনী 2মার গূদ চাটা গলপপদা ফাটিয়ে দিল প্রথম চোদায় চটিমধ্যো রাতে মাসতেতো বেন কে চুদার গল্পஅம்மாவை மாற்றி மகன்கள் காம கதைझवण्याची कहाणीবাবা মায়ের Xnxx গল্পकामकाज बाईxxx. vadoeanni ammakamakathichudai dekhi moch aaiভাই আমাকে চুদবি চুদে পোয়াতি করে দেParents permission tho sex chesaஅக்காவின் மடியில் இரவில்রেনু ও রাশেদের চুদাwww.মাওকাকির সাথে পারিবারিক অজাচার.comमराठी अंटी का कुत्रा मराठी xxxकाकी बरोबर झवाझवी कहानीwww.sex.casnai.vdio.comதமிழ் கணவன் மனைவி செஸ்பானு புன்டைSex..ಸೀರೆ.ಬಿಚ್ಚುವ.ಮಹಿಳೆ.xxxIndian Sex Bazar Marathi Storisতুমাকে চদবো চিত করেMalayalam Airtel Thi amma sexগূদ গলপ বৌমা বাবা শশূরमराठी जाडी बायको सेसी कथाचावट कथा वाढदिवसপরিবারের চোদাচোদিஆஆஆ காமகதைகள்Sexmahitतिचे बॉल दाबलेसबीयन चावट कथाKannad sex story kama kathegalu stroy new सेकसी मल्याळम बाईची जवाजवीதமிழ் காம கதை மகளின் தோழிगरोदर बाई झवलीNaavayasu 12sexआजोबा आजींची झवाझवी मी पाहिलीবাংল চটিతెలుగు దెంగుడు కధలుমাকে চুদলাম কষ্ট করেবাড়ির বড় বউকে ভাসুর ভাইগ্না ছেলে চুদলোगांडीत लंड भलातकारతెలుగు నానమ్మ తో సెక్స్ కథలుwww.telugunewsexstoriesशेजारणीची योनी झवलीwww.অভিজাত পরিবারের চুদাচুদি চটি.comపల్లెటూరు బూతులు సెక్స్ స్టోరీদুধে ব্রা ফেটে যাচ্ছেमावशी समोर मुठ मारली sex story in marathiआईची गाड मारलीशेजारीण ची पुच्चीwwwभारतीय सुंदर बाईला जवाजवि चावट कहाणी शितलचे पुचीत बुलाবাংলা সেস্ক গল্পবাড়া চোষা গে চটীதூங்கும் போது என்னை தடவி sex storiesমা ছেলে মুত বগল পাস/sex-stories/%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE-%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%AA/रिया वहिनी झवाझवीमेडम sex कथाপাছায় ডিল্ডোপারিবারিক পিকনিক চটিजवाझवी कथाপর পুরুষের চটিछोट्या भावाचा छोटा लंड চটি লিপিকাஅரபி பெண்கள் காமகதைகள்marahi sex stories newkrva chok nvra bayko indian xxxabba inka aapu ra ne dengudu kathaluकाकी ची पुची झवून काढलीবেগুন দিয়ে গুদের জল খসানোTamil sex அம்மா மகன் இரவில் தூங்கும் போது sexচটি গুদ ছানাছানিammanamaka Oppathai paarthenअंकल ने आईला ठोकलेகல்யாண மண்டபத்தில் ஓத்தकामवाली गोष्टी xxx www marathi১৮ বছরের মামা ১২ বছরের ভাগনি চুদাচুদি বাংলা চটিകൊച്ചു പെണ്ണ് കമ്പികഥ