आखाडीला माहेरी आलेल्या नवविवाहितेची कामवासना

Aakhadila maheri aalelya navvivahitechi kamvasna

हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव अंकित असून मी नागपूरला राहत असून इंजिनीरिंगच्या शेवटच्या वर्ष्याला शिकत आहे. मी नियमित कसरत करतो त्यामुळे माझी बॉडी चांगली पिळदार झाली आहे. माझी ही शरीरयष्टी बघून बऱ्याच मुली आणि बायका माझ्याकडे आकर्षित होतात.

आज जी मी हकीकत तुम्हां सर्वांना सांगणार आहे ती नुकतीच घडली आहे. माझ्या घराशेजारीच रोहिणी नावाची एक 25 वर्ष्याची मुलगी तिच्या कुटुंबासमवेत राहायची. ती पाहायला सुंदर, गोरी, 5’6″ उंचीची, धिप्पाड शरीराची मुलगी आहे. तिचे वक्ष 34 डी डी आकाराचे असून तिची गांड अतिशय भरदार आहे.

रोहिणीचं लग्न 4,5 महिन्यापूर्वीच झालं होतं. लग्नानंतर ती सासरी साताऱ्याला राहायला गेली होती. ती खूप वर्षे आमची शेजारीच असलंयामुळे माझं आणि तिचं छान पटायचं. आमच्यात एक शुद्ध मैत्रीचं नातं होतं.

लग्नानंतरची पहिलीच आखाडी असल्याकारणाने ती काहीच दिवसापूर्वी आपल्या घरी म्हणजे नागपूरला आली होती. संध्याकाळी तिची आणि माझी भेट झाली. लग्नानंतर पहिल्यांदाच मी तिला बघत होतो. आम्ही एकमेकांना बघून खूप खुश झालो. थोडं औपचारिक बोलून रात्री जेवण झाल्यावर शतपावली करतांना भेटून गप्पा मारायचं आम्ही ठरवलं आणि मग आम्ही आपापल्या घरी गेलो.

ठरल्याप्रमाणे रात्री जेवण आटोपल्यावर आम्ही फेरफटका मारायला घराबाहेर पडलो. ती नवीनच लग्न असल्यामुळे साडीच नेसून आली होती. आल्याबरोबर मी तिच्या सौंदर्याची तारीफ करत म्हटलं, “अरे वाह रोहिणी, तू तर साडीवर खूपच सुंदर दिसतेस.” तशी ती लाजून मला म्हटली, “चल रे काहीतरीच.” आणि मला लटकेच मारायला लागली. मी म्हटलं, “होना.. तुझा नवरा तर रात्री तुला खूपच त्रास देत असणार नं..?” त्याबरोबर तिने चेहरा जरा पाडला आणि म्हटली, “चल झालं माझं फिरून, मला जायला पाहिजे आता.” मला वाटलं माझं बोलणं तिला आवडलं नसावं म्हणून मी तिची माफी मागत म्हटलं, “सॉरी ग रोहिणी, मला तशी गंम्मत न्हवती करायला पाहिजे होती.” त्यावर ती बोलली, “अरे तसं काही नाही रे.” आणि तसं बोलून ती पटापट पावले टाकून सामोरी झाली.

मला तिच्या वागण्याचं वाईट वाटलं. मी परत तिला मोबाईल वर सॉरी चा मॅसेज पाठवला. पण तिने काहीच रिप्लाय दिला नाही. मला तिच्या वागण्याचं जरा नवलच वाटत होतं. कारण आमच्यात तर थट्टा मस्करी तर आधीपासूनच चालायची; मग ही आता अशी का बरं वागत आहे; असा विचार मला येत होता.

दुसऱ्या दिवशी दिवसभर ती काही मला दिसली नाही. पण रात्री जेवणानंतर तिचा मला मॅसेज आला. ती मला फेरफटका मारायला चल म्हणत होती. मी लगेच तयार होऊन बाहेर पडलो. ती बाहेरच हळू हळू चालत होती. मी जाऊन तिला भेटलो. मी तिला विचारलं, “कशी आहेस रोहिणी? कसं वाटत आहे तुला इतक्या दिवसांनी आपल्या घरी येऊन?” ती म्हटली, “मजेत आहे रे मी, मला तर खूप बरं वाटत आहे इकडे येऊन.”

मी म्हटलं, “किती दिवस आहेस तू इकडे?” ती म्हटली, “का रे लवकर परत पाठवायचं आहे का तुला मला?” आणि ती लटकेच रागवत माझ्याकडे बघायला लागली. मी रिप्लाय देतांना अडखळलो तशी ती हसायला लागली अन म्हटली, “गंम्मत करत आहे रे.” मी सुस्कारा टाकला आणि म्हटलं, “होका, मला वाटलं कालच्यासारखं बोलतांना मी चुकबिक केली की काय.” तशी ती थोडी शांत झाली.

तिच्या डोळ्यांतून अश्रुंचे टिपं बाहेर पडले. मी तिला एका शांत ठिकाणी घेतलं आणि विचारलं, “रोहिणी, काय झालं गं? सांग मला.” तशी ती हमसून रडायला लागली. मी तिचा हात माझ्या हातात घेत तिच्या खांद्यावर प्रेमाने थापा मारत मी तिला शांत केलं आणि परत विचारलं. ती अश्रू पुसत थोडी शांत झाली.

ती बोलली, “अंकित तू काल गंमतीने विचारला न कि तुझा नवरा रात्री तुला खूप त्रास देत असेल म्हणून. अरे तो जराही त्रास देत नाही रे मला. मी कित्ती प्रयत्न करते कि यांनी येऊन मला खूप त्रास द्यावा पण यांचा काहीच स्टॅमिना नाही रे. 2 मिनिटातच यांच काम पूर्ण होतं आणि ते पाठ फिरवून झोपी जातात. मी तसेच तडफडत असते रे रात्रभर. लग्नानंतर अजूनही आमच्यात संबंध प्रस्थापित नाही होऊ शकले रे. त्यांचा ताठच होत नाही. आणि झाला एकदाचा कि हात लावताच स्लखन होते त्यांचं. लग्नानंतरचा एक दिवसही मी समाधानात नाही घालवले रे. माझं पूर्ण सयुष्य बरबाद झालं रे.”

मला तिच्याविषयी वाईट वाटलं सोबतच तिच्या नवऱ्याची कीव करावीशी वाटली. कारण एवढ्या सुंदर बायकोला कि कुणालाही तिच्या नवऱ्याचा हेवा वाटावा, तो कामतृप्त करू शकत नव्हता! मी रोहिणीला सांत्वन देत म्हटलं, “अगं एखाद्या चांगल्या गुप्तरोग तज्ञांकडे दाखवून बघा म्हणा त्यांना.” यावर ती म्हटली, “अरे खूप उपाय केलेत पण त्याचा काहीच उपयोग होत नाही आहे. माझी जवानी वाया जात आहे रे.. काय करू मी..” आणि ती पुन्हा रडायला लागली.

मी तिला कसबसं शांत केलं आणि तिला म्हटलं, “रोहिणी, धीर धर गं, मी आहे न, निघेल काहीतरी मार्ग.” यावर ती थोडी सुखावली. आता बराच वेळ झाला होता आम्हाला फिरून त्यामुळे आम्ही लगबगीने घरी परत जायला निघालो. घराजवळ पोचल्यावर आम्ही एकमेकांना गुड नाईट बोललो. मला तिच्या डोळ्यांत कामवासना दिसत होती. तिला मला सोडून जावेसे वाटत नव्हते. पण आज उशीर खूप झाल्यामुळे मी तिला मोबाईल वर मॅसेज करायला सांगून तिला तिच्या घरी पाठवलं. मग मी आपल्या घरी गेलो.

मी माझ्या बेडरूम मध्ये शिरलो आणि लगेच तिचा मला मॅसेज आला. मग आम्ही त्याच विषयावर बोलत बसलो. आता रात्रीचे दीड वाजत आले होते. ती मला म्हटली, “अंकित अरे येना माझ्या खोलीत, आपण बोलू. इथं एकटीच आहे मी, बाकी सर्व झोपलेत आपापल्या खोलीत.” मी लगेच तयार झालो. तिला हॉल चा दरवाजा उघडा ठेवायला सांगितलं. तिने दरवाजा उघडला आणि माझी वाट पाहत तिथंच उभी राहिली. मी लगेच कंपाउंड वरून उडी टाकून दरवाज्याकडे गेलो आणि तिने मला लगेच आत घेतलं. तिने दरवाज्याची कडी लावली आणि मला तिच्या खोलीत नेलं आणि दरवाजा बंद केला.

बेडरूमचा लाईट सुरूच होता. तिने लगेच मला गच्च आलिंगन दिलं. मीही तिच्या पाठीवरून हात फिरवत तिला प्रेम द्यायला लागलो. तिने चेहरा माझ्याकडे वळवला. तिच्या डोळ्यांत मला कित्येक दिवसांची भुकेली शेरनी दिसत होती. ती तिचे ओठ माझ्या ओठांकडे नेत होती. मी तिला भानावर आणलं आणि म्हटलं, “रोहिणी काय करतेस तू हे..? भानावर ये..” पण ती विनवणी करत म्हटली, “नको रे तू तरी असा करू. मला ते सुख देरे प्लिज… भुकेली आहे रे मी.”

मला तिच्यावर दया आली. तिच्या नवऱ्याच्या दोषाची हिला शिक्षा का म्हणून असा विचार करून मग मी तिला म्हटलं, “होय रोहिणी, तुझं दुःख आज मी दूर करेन. तुझ्या नवऱ्याच्या दोषाची शिक्षा तुला मिळायला नको.” असे मी म्हणताच तिने तिचे ओठ माझ्या ओठांत घातले आणि मी तिचा चेहरा हातात धरून तिच्या ओठांचे रसपान करायला लागलो. मी तिला भिंतीला टेकवले आणि तिच्या साडीचा पदर खाली पाडला आणि तिचा ब्लाऊज काढायला लागलो. तिचा ब्लाऊज खोलल्याबरोबर तिची ब्रा काढून उघड्या पडलेल्या तिच्या वक्षांना दोन्ही हातांनी दाबत त्यांचे निप्पल्स चोखायला लागलो. ती सर्र सर्र करत कपकपून माझं डोकं तिच्या वक्ष्यां मध्ये दाबत होती. मी उठलो आणि तिच्या ओठांवर किस करायला लागलो. ती लगबगीने माझे कपडे उतरवायला लागली. माझा टी शर्ट तिने खेचून काढला आणि मी तिच्या पाठीवरून तर कधी तिच्या गांडीवरून हात फेरत तिच्या गळ्यावर कीसेस करायला लागलो. आम्ही दोघेही कमरेच्या वर उघडे होतो. तिचे भारदस्त वक्ष माझ्या छातीला दाबत होते.

मी तिची साडी खेचून सोडायला लागलो. साडी सुटल्याबरोबर ती पेटीकोटचा नाडा खोलून पेटीकोट खाली पाडला. आता ती फक्त पँटीवर माझ्यासमोर उभी होती. ती लगेच खाली बसली आणि माझा पायजमा माझ्या चड्डीसकट खाली ओढला. त्याबरोबर माझा उठलेला लंड तिच्यासमोर हजर झाला. माझा ६ इंचाचा उठलेला लवडा बघून तिचे डोळे विस्फारले आणि क्षणातच माझा लंड तोंडात घेऊन चोखायला लागली. मी तिचे केस सावरत तिला भुकेल्या शेरनी प्रमाणे माझ्या लंडावर तुटून पडतांना बघत होतो. तिने माझ्या लंडाचा लाल अग्रभाग चोखुन काढला आणि उभी होऊन मला बेडवर घेऊन गेली. लगेच ती बेडवर लेटली आणि पॅंटी काढून पाय फाकवली. मी लगेच तिच्या गोऱ्यापान पुच्चीवर तुटून पडलो. तिची पुच्ची चांगलीच गरम झाली होती. मी तिची पुच्ची चाटायला लागलो तशी ती कन्हयाला लागली, “आआआआआआआ…ह्ह्हह्ह्हह्ह्ह……. म्हह्ह्हह…”

मी तिची पुच्ची बोटांनी फाकवली आणि आतमध्ये जीभ घालून चाटायला लागलो. तीची पुच्ची चांगलीच ओली झाली होती. ती जोरजोरात सुस्कारत होती. तीने मला विनवणी केली, “आईईई गग आता आणखी नको तळपवू मला, ये वर.. माझ्या पुच्चीची आग शांत कर.”

मी लगेच तिच्या अंगावर लेटलो आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीवर घासायला लागलो. तिने माझा लंड तिच्या भोकावर नीट टेकवला आणि झटका द्यायला सांगितलं. मी टर्कन तिची पुच्ची चिरत आतमध्ये लवडा घुसवला आणि तिच्या डोळ्यातून आसवांचे थेंब बाहेर पडले. मी तिच्या ओठांत ओठ घालून तीच ओरडणं थांबवून धरलं. आणि तिच्या पुच्चीत ठोके द्यायला सुरुवात केली.ती जाम किंचाळायला लागली, “आई आई आई उम्ह उम्ह हुन हुंन म्हु उऊ उंन्…”

तिने दोन्ही पाय माझ्या कमरेला गच्च आवळले आणि मी जोरजोरात तिच्या पुच्चीला दणके द्यायला लागलो. तिच्या पुच्चीतून पाणी वाहायला लागलं. त्यामुळे ‘पच्च पिच्च पिच्च पच्च…’ असा तिला चोदण्याचा आवाज येत होता. ती आता ऑर्गसम वर पोचली होती. माझ्या लंडाला त्याची जाणीव झाली होती. मी आपला ठोकण्याचा स्पीड आणखी वाढवला तशी तिने आपले डोळे गच्च मिटले आणि मी तिच्या तोंडावर हात दाबत माझं चिकट पांढर वीर्य तिच्या पुच्चीत सोडलं. अगदी त्याच बरोबर तिनेही चिकट पाण्याचा लोट सोडला. आणि आम्ही दोघे एकमेकांना करकचून धरून शांत झालो.

आम्हा दोघांनाही कंतृप्ततेचा आनंद मिळाला होता. रोहिणीच्या डोळ्यांतुन आनंदाश्रू वाहत होते. मी तिची शारीरिक भूक भागविली होती. त्यामुळे ती अत्यंत समाधानी दिसत होती. आम्ही मग पहाट होईपर्यंत तसेच नागडे एकमेकांच्या कुशीत पडून राहिलो. मी तिच्या गांडीवरून हात फिरवत होतो. ती मला प्रेमाने गोंजारत होती.

पहाट झाल्यावर मी कपडे घातले आणि तिला किस करून आपल्या घरी जायला निघालो. या नंतर आम्ही रोज ते काही दिवस एकमेकांशी संभोग करून एकमेकांना पती पत्नी मानून घेतले.


Online porn video at mobile phone


আন্টির ডবকা দুধ রসালো গুদ ভোগxxx jivi rod pe kese ho ti hi chudaeচোদাচোদির গল্প মামিররஅக்கா முலை கதைகள்পদ Mara sex videoAmma magal sex Tamil silmisangalSnehituni barya umato sex storees tellugu comtamil sex story akkavidam silmisamआई ला झवले दोन मित्रांनीনায়িকাদের চোদন কাহিনীমায়ের গুদে পুজো করলামವಿಧವೆಯರ ರಸಿಕ ಕಥೆಗಳುடீச்சரிடம் பால் குடிக்கும் காம கதைகாம கதைகள் என் அம்மாவை பார்த்து ரசித்த நண்பன்জল ছেড়ে দিল আহহহঅভাবে পরে চোদা খেলাম গল্পxxx मराठी आई व इतर कथाசெல்வி ஆன்டி முலைwww.x sex school marathi khathaमाझी मुलगी आणि आई क्सक्सक्स झवाझवी मराठी कथा 2019எண்ணெய் குளியல் காம கதைகள் सोलापूरच्या yang aunty sex videosmarathi lesibain sixey kathaआईकडून मुठ मारून घेतलीछोटया मामी ला झवलोold mogudu pellam sex storis matter in teluguവെളുത്ത ഭാര്യയെ കറുത്ത കുണ്ണমুত চটিमराठीत कधा काकूला होटल मधे झवलोदिदिची पुचीची कथाwww.tuluguhotsex.comபெண்கள்,கெத்தனர்.vdo.xxnxमम्मी आणि शेजारी मराठी सेक्सी कथा ammavai kootti kodutha thatha tamil sex storiesवहिनीची साडी काढून झवलोತುಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿದ್ದುপুনিমার xxx video.comme sleva bani or group me chudii Hindi sex stories/laszlo-fenyo/sex-stories/nawaryane-mala-lund-dila/சித்தி என்னை குளிக்க வைத்து ஓக்கcele mar juono somporko chotiஉருண்டு திரண்டு தமிழ் காமக்கதைகள்తెలుగు నాన కూతూరు పుకు కథలుtelugu puku bhaga dhengali alaWww. ঘুমের ওষধ খাইয়ে চোদার গলপো কামघरी किचन समोर काम करत असताना केलेला sex xx videos Marathi bahibiwww হাতাইয়া gay comবাংলা সেক্সি চচি পরিবারের সবাইत्याने मला झवलेवहिनी दादा करत झवाझवि मि मूठ मारलीகன்னி பெண் மற்றும் மாமனார் காம கதைதங்கை புன்டையில் पोरीची पुच्ची ठोकलीआई वडिलांची झवाझवी कथाkuwre ladke xxx saxझवाजवी स्टोरीবাংলা চটি বর্ষার দিনে তুমি আমিवहिणीला सामुहिक गांड झवाझवीXxxShamolnana napellani kamakathaluSEX গল্প দিদির দুদু খায়bangla choti golpo শ্বশুর ও বৌমাసర్రో సెక్స్என்.மாமானர்.சுன்னி.முழுவதும்.என்.புண்டைக்குள்.சென்றதுजवाझवी लता काकिmulaiyai sappiya sexy patamஅவளை பாத்ரூமில் வைத்து ஓத்த கதைதேற நாங்க செஸ் வீடியோதமிழ் அக்கா தனியா இருட்டு வீடு செஸ் ஸ்டோரிघरात झवाझवी मामा भाचिমা বোনের টাইট ভোদায় আখাম্বা বাড়াवहिनीची पुच्ची झवली Xnxxvideoकथा झवानवरा बायको ऑंटी सेक्सी व्हिडिओ डॉक्टर हिंदीதங்கையை புன்டையை குடைந்து முகர்ந்து கதைகள் antarvasna classmate apni category ke sath xxxবিধবা বৌউ চুদা চটিবাতরুমে মা বোনের চুদি চটিXxx.sex.ಬುಕ್നമിത sex vediosবাংলা চোদাচোদি গল্প sex.Com