ನನ್ನ ಗಂಡನ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಸವಾಂಗಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿತು ಮಜಾ

Sex stories Kannada. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೆಹರುನ್ನಿಸಾ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮೆಹರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ನಾನು ಇರುವುದು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ನಾನು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನು ನನ್ನನ್ನು ಅತಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೆಯ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಭಯವಾಯಿತು ಆ ದಿನ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೂರ್ಜಹಾನ್ “ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಹಳ ಒರಟ. ಹಾಗೆ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ದಪ್ಪವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಕ್ರಾಕ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಸೋರಿತು ಮೊದಲನೆಯ ರಾತ್ರಿಯ ದಿನ.” ಎಂದಳು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ತುಣ್ಣೆ ಹೇಗೆ ಇರುವುದೋ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಭಯವಾಯಿತು.

ನನ್ನ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಮಾ “ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತುರುಕಿದನು. ನನಗೆ ವಾಂತಿಯೇ ಬರುವಂತಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಚೂಲು ತುಂಬಾ ಅಧಿಕ. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುರುಕಿ ರಸ ಇಳಿಸಿ ಸಾಲದು ಅಂತ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತುರುಕಿ ರಸ ಇಳಿಸಿದನು.” ಎಂದಳು.

ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿನ ಆಯಿಶಾ “ಇವರ ಗಂಡಂದಿರು ಆದರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಪ್ಪುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾಗುವಂತವರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಒಂದೊಂದು ದಿನದ ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನನ್ನ ತುಲ್ಲು, ತಿಕ, ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಯ್ಯದಿದ್ದರೆ ನಿದ್ರೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಖವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಕ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಮುಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ದಿನವು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತುಣ್ಣೆಯು ಬಹಳ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರ ತುಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಗಂಟಲ ವರೆಗೂ ನಾಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದೇನು ಜನ್ಮವೋ ಕಾಣೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ, ತುಲ್ಲಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಕಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ” ಎಂದಳು.

ನನಗೂ ಚೂಲು ಹತ್ತುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ಬದನೇಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತುರುಕಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಇರುವ ತುಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ನನ್ನದು. ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾಗಿರುವ ತುಲ್ಲು. ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ತಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಬದನೇಕಾಯಿ ತುರುಕಿದಾಗ ಬಹಳ ನೋವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇವರುಗಳು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಂದು ಕೆಯ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಭಯ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ.

ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಂದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಯ್ಯುವುದಕ್ಕೊಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನನಗೋ ಬಹಳ ಭಯವಾಯಿತು. ಆದರೂ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದ ನಾನು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ. ಅವರು ಮೆಲ್ಲನೆ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಸುಖವನ್ನೇ ಬಯಸಿ ಅವರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನೈಟಿಯ ಒಳಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. ನನ್ನ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಿಸುಕಿದರು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಜವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದರು. ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ನೋಡಿದಂತಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ನೈಟಿಯ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೆರಳು ಬಿಟ್ಟರು. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಜವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೂ ನೈಟಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ವರಗೋ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ನೋಡಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಿಸುಕಿ ಹಾಗೆಯೇ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ, ಸೊಂಟಗಳನ್ನು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ತುರುಕಿದರು. ನನಗೆ ನೋವು ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಜವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಜವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ. ಅವರ ತುಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ ದಪ್ಪವಾಗಿಯು ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆದರೆ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಚೀಪಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುರುಕಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಚು ಚೂಲು ಹತ್ತಿತು. ಹಾಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕಿದರು. ನೆಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ತುರುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಒದ್ದೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರ ತುಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾ ನನಗೆ ಸುಖ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅವರು ವೇಗ ಅಧಿಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಯ್ದರು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಜವಾಯಿತು. ಎಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ಸುಖವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ತುಣ್ಣೆಯಿಂದ ರಸ ಈಚೆ ಬಂತು.

ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೆ. ಅವರು ನನ್ನ ತಿಕಕ್ಕೆ ಅವರ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತುರುಕಿ ಕೆಯ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುರುಕಿ ಕೆಯ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ತುಣ್ಣೆ ರಸವು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲಗಿ ನನಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, ಸೆಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಸುಖಕರವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಖಕರ. ನೆಪಕ್ಕೊಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು. ಮರುದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಫ್ಲಾಟ್ ನವರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟೆ. ಇಂತಹ ಗಂಡನನ್ನು ಪಡೆದ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯವಂತೆ.


Online porn video at mobile phone


पप्पाचा काळा लंडমাকে চুদা পুজুর বাংলা চটিআমার সেক্রি মামি আমার চোদোন খেয়ে তার মেয়ে তুলে দিলো আমার হাতেவாடா வந்து பீ நக்குWWW.टीचरच्या मुलीला ठोकल मराठी.SEX.VIDEO.IN.बाई झवताना पादलीबहन. भीइ. सेकसी. विडि वघरात झवाझवी मामा भाचिহেডমাস্টার চুদলো মাকেbangla choti বিউটি মাগিபீ தின்னும் செக்ஸ் கதைகள்en nanpan pondati othen sex tamil storyEn chithiyai rape seidhean tamil kama kadhaigalচুদে রীন শোধ গলপkamvasanasexstories.comபுன்டையை ஒக்க வரவா கதைআমি কামুকি মহিলাभाभिची चुदाईनेहाची झवीझवीAunty boodu kamakathalluबायका चड्डी काढून झवतानाবাংলা চটি মায়ের সাথে শারীরিক মিলনব্রা পরো না কেন চোদাচুদি গল্প ইনচেস্টஅப்பா சுன்னியை ஊம்பும் கேரளாWww sixy sotri com Marathi পতিতার পাছা বাংলা চ টি/sex-stories/bangla-hot-golpo-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BF-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%80-bangla-choti-bengali-stories/पुच्ची फाकवुन झवाझवी girls Bayko chi gand marli kthaநான் குளிக்கும் போது என் கொழுந்தன் சுன்னிకొడుకుతో Amma sex stories Telugu Tamil kamakathail kathi आई आणी मुलाचा Sexy xxx झवाझवी Storyमराठी सेक्स कथा आणि कहाणीবাংলা সেক্সি গল্পAam kutta aur katha sex Tamilभावाचा लंड हलवताना बघितलंnallothoru kudumpm kamakkathail டாக்டர் சூத் காமகதைमला हेपले marathi sex storybonarchotinavrya Samora sex kathaट्रेनमध्ये झवलीKANNADA MOBAEAL XXX KATAGALUবঊ আর জেঠু Bangla ChotiIncest मेरी ज़िंदगी के मज़े (with incest tadka)X.Bangla coti মা চাচিদের জালা মেটানোর গল্পbonarchotiचावट कथा पुची गांडincest storis in kannadaএসকট চটিCV नवरा बायको समोर सेक्स स,टोरीझुडपात झवले कथाpaal kasinthu tamil sex storyপাছার খাজেचुलत बहीण चुलत भाऊ sexकाहानीভাবীর কমলা লেবুর মত দুধ চটি গল্পबाबांनी मला झवलेली पहिली कथाMarathi sambhog motya baykochi kahanishemale ஓழ் கதைவேலைக்காரி femdomBangla sexchoti কাজের বুয়া ৩০ aahh bhaiya chodo bhenchod sex storyஅம்மா அம்மணம் காமகதைवहीनीला झवा विडीओ মা আর মাসিকে সারা রাত রূমে suder golpoடாக்டர் என் அத்தையை ஓத்த வீடியோanna chelli sex videos online बाईला एका घरात झवलेஅக்கா தம்பி திருமணம் குருப் செக்ஸ் கதை झोपेत मसाज कथाNanu nana dengichukunammulaga zhavala aaila marathi sex Storyಹೊಲಸು ಕಾಮ ಕತೆಗಳುnew आई व मुलगा झावाझवी विषयी माहिती मराठीतমাকে চাটির গল্পकाकी आणि तिच्या मुलीला झवलोরাতের অন্দকারে ভাই বনকে xxx video.comShoplo petti dengaru buthu kadhaluxxx Indian girl gand seeilp comnishidhasamgamam kambikadhakalदीदी ला झवलो मस्तஅண்ணியை பஸ்ஸில் நின்று கொண்டே ஓத்தேன்