वैशालीला मनसोक्त झवले

माझे नाव राज आहे मी ३२ वर्षाचा आहे. मला मराठी चावट कथा (Marathi Chavat Katha) आणि मराठी सेक्स स्टोरीएस (Marathi sex stories) वाचायला खूप आवडते.

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉप मध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो त्यावेळेस समोरच्या टेबलं वर एक आंटी येऊन बसली मी टिकजय कडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती.

मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून तिच्या टेबल कडे गेलो व तिला मी आवाज दिला वैशू कशी आहेस? तिने माझ्या कडे पहिले व तिला आश्चर्याचा धक्का बसला ती मला म्हणाली अरे राज तू इकडे कसा काय?

मी तिला म्हणालो कि माझे काम असते नाशिक ला मी येत असतो मी तिला विचारले तू इकडे कशी काय? ती म्हणाली सांगते नंतर आधी कॉफी घेऊ किती दिवसांनी भेटला आहेस आम्ही कोफी ऑर्डर केली व गप्पा चालू झाल्या मी माझ्या कामाबद्दल सांगत होतो.

वगैरे वगैरे मग मी तिला विचारले कि तू इकडे शिफ्ट झालीस का? त्यावर तिने मला सांगितले कि तिने नवऱ्याला सोडून दिला आहे लग्न होऊन अवघे ६ महिने झाले होते. मला फार वाईट वाटले मी विषय बदल केला. मला तिने विचारले कि तू नाशिक ला आल्यावर कोठे राहतोस? मी शक्यतो लॉज वर राहायचो ते मी तिला सांगितले. मग ती म्हणाली लॉज बीज काही नको तू माझ्या घरी राहू शकतो मी तिला म्हणालो कि आग वैशू मी २-३ दिवस राहणार आहे. ती म्हणाली कि २-३ महिने राहिलास तरी काही हरकत नाही. मी तिला हो म्हणालो व आम्ही दोघे कोफी शॉप मधून बाहेर पडलो.

वैशू दिसायला फार सुंदर होती. ती मला आधी पासूनच आवडायची, मी पण तिला आवडत होतो पण फार गडबडीत वैशाली चे लग्न झाले. त्यामुळे मी तिला किंवा ती मला प्रपोस करायच्या आत फार उशीर झाला होता. मग मी तिच्या घरी गेलो. बसलो ती मला म्हणाली राज तू फ्रेश हो मी पण फ्रेश होते तिने मला गेस्ट रूम दाखवली. मी लगेच रूम मध्ये गेलो व मस्त कपडे काढून बाथरूम मध्ये गरम पाण्यानी शॉवर घेतला. मी फ्रेश झालो व बॉक्सर व टी शर्ट वर हॉल मध्ये आलो वैशाली बहुतेक फ्रेश होत असावी बायकांना वेळ लागतोच मी टीव्ही चा रिमोट घेतला व काहीतरी पाहावा म्हणाला तोच वैशालीच्या रूम चा दरवाजा उघडला मी पहिले तर वैशाली मल मल च्या गाऊन वर हॉल मध्ये केस पुसत येत होती.

तिचा कमनीय बांधा गाऊन मधून स्पष्ट दिसत होता तिचे भरगच्च वक्षाची उभारी दिसून येत होती. तिचे लांबसडक काळेभोर केस मागे नितंबा पर्यंत लांब होते. मी तिच्या रूपा कडे पाहत राहिलो ती आलो व माझ्या मांडीवर बसली मला स्वप्न वाटावे परंतु हे सत्य होते. तिने तिची मान झटकन फिरवली तसे तिचे ओले केस माझ्या चेहऱ्यावर आपटले तिचा चेहरा माझ्या चेहर्या समोर होता तिचे ओठ माह्या ओठांच्या जवळ होते. तिने दीर्घ श्वास घेतला व माझ्या ओठांवर ओठ टेकवले व माझ्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागली. मी सातव्या अस्मानात होतो. तिने माझा ओठ चावला व मी पटकन भानावर आलो मी तिला कस्कन आवळले व तिच्या रसरशीत गुलाबी ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या तोंडात जीभ फिरवू लागलो आमचे ओठ एकमेकांच्या तोंडात जाईल तेवढे घालण्याचा प्रयत्न करत होतो तिच्या अंगातून अत्तराचा मंद मदहोश करणारा सुगंध येत होता.

मी चेतावत होतो, तशीच तिला उचलून मी तिला सोफ्यावर उताणे केले. व मी तिच्या वर आलो व तिच्या चेहऱ्याचे चुंबन घेऊ लागलो तिची सतेज उजळ चेहऱ्याचे चुंबन घेत मी तिच्या माने वर आलो मी तिचे कान तोंडात घेऊन कानातून जीभ फिरवत होतो ती गरम झाली होती मी तिचा गाऊन काढला तर ती आतून पूर्ण नग्न होती ती सगळी तयारी करून अली होती मी तिच्या वक्ष स्थळाकडे पहिले गोल गरगरीत तिचे वक्ष त्यावर गुलाबी मनुके ठेवल्या सारखे तिचे निप्पल पाहून मी अनावर झालो मी वेळ ना घालवता तिचे वक्ष चाटू लागलो दोन्ही हातात बसतील एवढे तिचे वक्ष मी तोंडात घेतले व चावू लागलो.

मी त्याला मनसोक्त चोखल्यावर तिने मला ढकलले व ती म्हणाली आता माझी पाळी तिने माझा टी शर्ट काढला व माझ्या छातीवर तोंड लावले मी जसे तिचे वक्ष तोंडात घेतले होते तसे तिने माझ्या भरदार छातीचे चुंबन घेण्यास सुरवात केली व माझी बॉक्सर पटकन खाली खेचली माझे लिंग तिच्या सहवासात आल्याने ताठ झाले होते तिने ते पटकन हातात घेतले व तिच्या तोंडात घेतले माझे लिंग तिच्या तोंडात गेल्या गेल्या माझे लिंग तिची गरम लाळेत भिजून गेले ती वेड्या सारखे लिंग चोखत होती माझ्यातला हैवान जागा झाला होता.

माझे लिंग मोठे असल्याने ते तिच्या तोंडात मावत नव्हते तिची टाकत कमी पडत होती, मग मी तिच्या केसात हाथ घालून तिचे डोके पकडले व माझे लिंग तिच्या तोंडात घालू लागलो. तिच्या घशापर्यंत माझे लिंग जात होते. ती बेभान झाली होती ती वेड्या सारखे लिंग तोंडात घेऊन मजा लुटत होती. तिने माझ्या नितंबाना घट्ट पकडले होते व मला ती स्वतः कडे जोरात खेचत होती. माझ्या तोंडातून सिस्कारे निघत होते आई लव्ह यू वैशू मी तिला म्हणालो वैशू मी तुला मनसोक्त भोगणार आहे. तिने तोंडात लिंग ठेवूनच मला मानेनी होकार दिला. मी तिला म्हणालो वैशू मला सेक्स करताना घाण सवय आहे.

परत तिने हातानेच काई असा इशारा केला माझे लिंग ती एवढ्या आवडीने चोखत होती कि तोंडातून बाहेर काढायला पण तिला आवडत नव्हते. मी तिला म्हणालो कि मला सेक्स करताना घाण घाण शब्द बोलायची सवय आहे. तिने या वेळेस तोंडातून लिंग बाहेर काढले व म्हणाली कि इथून पुढे तुला जसे मला जसे भोगायचे आहे तसे तू मला भोग चांगले किंवा वाईट कसे हि मी संपूर्ण तुझीच आहे. माझ्यातला हैवान बाहेर आला मी तिला म्हणालो मग ये आता माझ्या पद्धतीने भोगतो.

मी उभा होतो तिला मी उभे केले व तिला काही कळायच्या आत मी माझे दोन्ही हात वळवून तिच्या कमरेला पकडून तिला उलटी केले व तिच्या कमरेला घट्ट माझ्या बाहुपाशात आवळले. ती उलटी झाली होती आम्ही दोघे उभा होतो तिचे तोंड खाली होते. मी तिला म्हणालो वैशू तू माझा लवडा तोंडात घे मी तुझी पुच्ची चाटतो तिने माझा मांड्याना पकडले व पटकन माझा लवडा तोंडात घेतला आता तिची पुच्ची माझ्या तोंडा समोर होती.

मी तिच्या पुच्चीत माझी जीभ घातली तीस तिने तिचे पाय अजून फाकवले आता तिची पुच्ची अजून जास्त स्पष्ट दिसत होती मी माझे तोंड तिच्या पुच्चीत जोरात घुसवले व तिची पुच्ची चाटू लागलो एक पण केस तिच्या पुच्चीवर नव्हता. मी तिला सोफ्यावर ६९ पोझ मध्ये घेतले व ती माझ्या वर होती तिची गुलाबी पुच्ची मी चाटू लागलो तशी ती बेभान होत होती. “आह आह राज राज फार मस्त वाटत आहे राज चाट माझी पुच्ची राज” माझा लवडा ती चोखत होती तिचे तोंड वर खाली वर खाली करत होती.”राज तुझा लवडा फार भारी आहे राज आज मला फार आनंद होत आहे राज लव्ह यू राज” मी पण तिची पुच्ची चाटत होतो मी तिला आता माझ्या तोंडावर बसण्यास सांगितले तोंडावर बसल्याने तिच्या पुच्चीत तोंड घालू शकत होतो.

मी तिला उठण्यास सांगितले व तिला उचलून समोरच्या सोफा कम खुर्चीवर बसवले आता तिचे पाय फाकवुन मी तिच्या पुच्चीत माझे तोंड घातले तिच्या पुच्चीच्या गुलाबी पाकळ्या मी चाटत होतो तिचा दाना मी जिभेनी चाटत होतो. आता माझे स्वतःवरचे कंट्रोल सुटले होते तिच्या पुच्चीचा मदहोश वास त्यात लागणारी तुरट चव मला चेतावत होती. मी अनावर झालो होतो मी तिचे दोन्ही पाय तिच्या मांड्याना घट्ट पकडून फाकवले ती आता माझ्या हातात लॉक झाली होती किती प्रयत्न केला तरी ती माझ्या ताकती समोर तिचे काही एक चालत नव्हते आता मला तिच्या पुच्चीच्या आतील गुलाबी पांढरा गर दिसत होता..

तिच्या पुच्चीच्या आतील गर मी चाटू लागलो ती बेभान झाली होती काम वासना दोघांच्या अंगात सरसरत होती मी बेभानपणे तिची पुच्ची चाटू लागलो मला ती बाजूला सरकवण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत होती ती बस बस म्हणत होती मी ऐकत नव्हतो ती ओरडली बस “राज बस नाहीतर मला लघवी होईल माझा राजा मी नाही कंट्रोल करू शकत” हे ऐकून मी तिचे पाय अजून जास्त फाकवले मी अजून जास्त तिच्या जोराने तिच्या मांड्या फाकवल्या व त्वेषाने तिची पुच्ची चाटू लागलो. ती ओरडू लागली मी जोराने पुच्ची चाटू लागलो तशी ती हतबल झाली व तिच्या पुच्चीतून गरम पाण्याचा फवारा उडाला माझ्या तोंडात तिची पुच्ची असल्याने तिच्या पुच्चीत फवारा सरळ माझ्या तोंडात गेला..

ती माझ्या तोंडातच मुतली मी जेवढे आत घेता येईल तेवढे घेतले व माझे तोंड बाजूला काढले. तिच्या पुच्चीत मुताचा फवारा माझ्या तोंडावर अंगावर सोफ्यावर उडाला. मला त्याची चव हवी हवीशी वाटत होती. तिची पुच्ची मुतल्या नंतर भिजून गेली होती मी ना राहावता ती सगळी चाटून साफ केली. व तिला तसेच पाय फाकवुन ठेवले व मी उठलो आणि तिला किस करताना खारट तुरट चव जाणवत होती मी माझा लंड तिच्या भोकावर ठेवला व हळूच तिच्या पुच्चीत घातला ती आनंदाने विव्हळली “आई ग आह!! आह!!! ऊ!!

केवढा मोठा लवडा आहे राज आज माझी पुच्ची फाटून जाईल यार” मी उभा राहून तिला झवायला सुरु केले दोन हात तिच्या खांद्यावर ठेवून मी तिला झवण्यास सुरु केले माझा लंड पूर्ण तिच्या पुच्चीत गेला नव्हता मी तिला तिच्या गुढग्यात हात घालून उचलले. आता मी उभा होतो व ती माझ्या हातात होती तिची पुच्ची बरोबर माझ्या लवड्यावर होती मी तिला उचलून झवण्यास सुरवात केली पूर्ण ताकतीने मी तिला उभा राहून झवू लागलो माझा पूर्ण लवडा तिच्या पुच्चीत गेला होता. वैशाली परमोच्च सुखाचा आनंद लुटत होती. तिने माझ्या गळ्यात हात घालून पकडून ठेवले होते मी उभा राहून झवल्यावर ती हवेत होती मी तिला खाली झोपवले व तिला विचारले कि तेलाची बाटली आहे आहे का? तिने शेजारी बेडरूम मधून तेलाची बाटली आणली.

मी तिला गुढग्यावर घोडी करून बसवले. तिला सांगितले कि मी आता तुझी गांड झवणार तिने होकार दिला तास मी तिचा बोचा हातात घेतला व तिचा बोचा दोन्ही हातात पकडून अंगठ्यानी फाकवले तिचा गांडीचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. गुलाबी लाल त्याला अंजीर सारख्या रेशमी रेषा होत्या मला राहवले नाही मी मी तिच्या गांडीच्या भोकाला माझे नाक लावले वाह काय गंध होता मी बेधुंद झालो मी फार वेळ त्या भोकाचा वास घेत राहिलो तिच्या भोकाला मी जिभेनी चाटू लागलो मला खडबडीत जाणवत होते व वेगळी मजा येत होती चाटताना मी माझी जीभ तिच्या गांडीच्या भोकात घालण्याचा प्रयत्न करत होतो तिच्या तोंडातून सिस्कारे बाहेर पडत होते “आह फक आह आह आह फार मजा येतेय राज” तिचा बोचा फाकवुन मला तिची गांड जिभेनी झवायची होती पण जीभ आत जात नव्हती तिचे भोक चाटून झाल्यावर मी तिच्या गाडीच्या भोकावर तेल टाकले व बोटानी घासले घासत घासत मी तेल टाकत होतो व हळूच तिच्या बोच्यात बोट घातले तशी ती दचकली “राज मी कधीच पाठीमागून झवून घेतले नाही त्रास तर नाही ना होणार? मी म्हणालो नाही ग वैशू काहीच त्रास नाही होणार असे झवतो तुला!!

तिला थोडा त्रास होत होता तिची पहिलीच वेळ होती मी तिच्या भोकात बोट घालून तेल सोडले म्हणजे तिच्या गांडीत माझा लंड जाण्याचा मार्ग मी तेलाने भरवला आता मी माझ्या लवड्यावर तेल टाकले व माझा लवडा तेलाने भरावला शेजारी वाटी होती मी त्या वाटीत तेल काढले व मी माझा लवडा तिच्या गांडीच्या भोकावर ठेवला आता ती गुढग्यावर बोचा वर करून बसली होती मी दोन्ही गुढग्यावर बाक काढून तिच्या गांडीवर माझा लंड ठेवला व तिची कंबर पकडून आत हळू हळू आत घालण्याचा प्रयत्न करू लागलो तशी ती किंचाळली मी माझ्या लवड्याचा पुढचा भाग तिच्या गांडीत घातला व हळूच बाहेर कडून वाटीत बुडवला माझा लंड तेलाने भरला होता मी लगेच तसाच माझा लंड परत तिच्या बोच्यात घातला आता पहिल्या पेक्षा किंचित आत गेला होता तिची गांड टाईट होती मी परत काढला व परत वाटीत बुडवला आणि या वेळेस मी तिच्या गांडीत जोरात डंका दिला माझा लंड तिच्या गांडीत गेला होता, तिची अवस्था फार वाईट झाली होती तिच्या डोळ्यात पाणी आले व ती कण्हत होती “राज नको राज फार दुखत आहे राज पुढुनच जात नव्हते मागून कसे जाणार राज नको दुसरा काहीतरी करू नको”

मी तिला समजावले कि थोडा त्रास सहन कर मग मजा बघ आता मी अजून तेल माझ्या लवड्यावर सोडले व हळू हळू आत बाहेर करू लागलो. अशा प्रकारे तिच्या बोच्यात तेल गेल्याने सहज माझा लवडा तिच्या गांडीत जाऊ लागला आता मी तिची कंबर पकडून तिचा बोचा झ्हावायला सुरवात केली. “राज नको राज फार दुखत आहे राज पुढुनच जात नव्हते मागून कसे जाणार राज नको दुसरा काहीतरी करू नको” मी तिला जोर जोरात दणके देत होतो. “वैशू लव्ह यु वैशू तुझ्यात जी मजा आहे ती कोणताच नाही बाळा मी तुला असेच झवून काढीन वैशू लव्ह यू फक यु वैशू” तिला झवत होतो तिचे बौल चोळत होतो मी तिला वेड्या सारखा झवत होतो..

मला बायकांची गांड झवायला फार आवडते त्या गांड झवताना जशा कण्हतात त्यामुळे त्यांना एक वेगळा आनंद मिळत असतो मी तिची गांड मारत होतो तिच्या गांडीवर फटके देत होतो ती आनंदाने मदमस्त झाली होती मी दणके देत देत माझ्या लवड्यातून पाणी गळणार तेवढ्यात मी माझा लंड बाहेर काढला व तिला सरळ केले एका हातात त्याचे केस पकडून माझा लंड तिच्या तोंड समोर केला ती आ वासून मी कधी माझे वीर्य तिच्या तोंडात घ्यायच्या तयारीने होती मी माझा लंड हलवायला सुरवात केली तसे माझ्या लवड्यातून वीर्याचा फवारा तिच्या तोंडात उडाला मी माझे वीर्य तिच्या तोंडात व तोंडावर उडवले. ती तृप्त झाली आम्ही दोघे हि दमलो होतो मी व ती सोफ्यावर पडलॊ. मी तिला जवळ घेतले.


Online porn video at mobile phone


Vasiyam pani okkum kathaikal tamilमावशी ला झावलीअंजलीला झवलोஒரினசேர்க்கை அப்பா மகன் காம கதைதாய்லாந்த் செக்ஸ் கதைகள்রাতের অন্ধকারে অচেনা পুরুযের চোদা খেলাম চটিakkavai otha valibargalakka sexआई लवडा चोकgay kadalu teluguloనేను నా సోదరి-xossipBangladeshi Bagunnara Muneer x videoগনচুদা বাবা চটিകുറ്റി പുറം Sex vआग तो असा झवतो मलाஅக்கா புண்டைல ஒரு முடி கூட இல்லை.. xossipमराठी झवाझवी कहाणीVakkel amma kamakadhai tamil मला झवलेला ती गोष्टমামির মাল খাওয়াpine sex katalu telugukannada anti sex storihttps://zegnum.ru/laszlo-fenyo/sex-stories/nawaryane-mala-lund-dila/বাংলা চটি গরম খবরসঙ্গীতা দে চটিसेक्सी मराठी विडयोbahinila college zavazavi pahiliPucchikathaমার গূদ চাটা গলপKeramaththu amma karpalipu kathai.comKhasa gud chodar golpo.ஆன்ட்டி புன்டை கதைझवाझवी बहिणीची आणि दुसऱ्या बहिणींनी पाहिलं marathi sex kathaTamil pengal mottai aditha kathaisशेतातली झवाजवीmarathi baichi janglat zavazaviగ్రూప్ దేన్గుడుకిஅக்கா முலை பால் inscest காமக்கதைகள்कभी गुस्सा तो कभी प्यार sex स्टोरीबाईचा पुदीतलहान भाऊ बहिणीचा Sexy.video.com.सविता वहिनीच्या गांडीत लंड टाकला मराठी कहानीfrist night kadaluBANGLA CHODA BAY AND BOONSex मुलगा व Bhchikulanthai paachi kathai xxxচাচা বিদাশে তাই চাচিকে চুদি চটিBirjopat Chodanor story in bengaliwwwsex teliyaniபுன்டையில் விடுবোন চুদে দাদা না101sexstories com sex stories nenu ma amma dengichikunnamuമൂന്നുപേരും കളി kambi kathaमराठी हिरोइन सेकसদাদা মা চটি গল্পXxx मराठी भाऊ बहीण गोष्टीतीची पुच्ची मारलीxxx जाडी आंटीची झवतान videoxxx जाडी आंटीची झवतान videobahinila patvun zavle sex kathaमामीच्या बोचा मारला xnx video24 ವರ್ಷದ ಆಂಟಿ ಜೊತೆகுடும்பத்தில் அனைவரும் ஓத்த காம கதைகள்शहरातील जाडी बायको झवाझवी मराठीत कथाज्योती वहिनी सोबत झवाझवीबहिणी सोबत सुहागरात्रtamil kundy kamavriसनिलीवन झोपीत झवाझवीপারিবারিক কাকল্ড চোদাচুদিTamil incest ammavin adivairu kathaikal ताईचे व काकीचे मोबाईलवरील चावट बोलणंwww.অজাচার বংশ চটি.বাংলা সেস্ক চটিsex storye marathitelugu family demgudu storisमोठया ताईला झवलతెలుగు నానమ్మ తో సెక్స్ కథలుwwwxxxxsaxiBangla Choti Golpo Ah Sere Dao R Pari Naলদলদে দুধ চুদার চটিஊம்பல் வீடியோtamilscandals.com ஒரே நாள் இரவில் பலHot മലയാളം കമ്പികഥ മാക്സി মুত খেলামচাচাতো বোনের গুদफाडून टाक माझी पुच्चीझवाड बायकोhttps://beauty-style-spb.ru/deutschetube/sex-stories/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B3%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%85%E0%A4%A1%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%A4/தங்கை இரவு உறங்கும் போது காம kathaiసెక్స్ కథలు చిన్నోడుSexvideos. കിടന്നു. കരഞ്ഞു मराठी मामा मामी झवाजवी माहितीsistersexstorieshindi