ट्रेनमध्ये टीटी सोबत एक अविस्मरणीय प्रवास

माझ्या चुलत भावाच्या मुलाचं लग्न होतं. माझे पतीदेव आपल्या कामात फारच व्यस्त होते. त्यामुळे त्यांनी सोबत येण्यास नकार दिला. ते म्हणाले, “तू एकटीच जा. मी तुझं रिझर्वेशन ट्रेनमध्ये करून देतो.” संध्याकाळी सहाची ट्रेन होती. पण एसी द्वितीय श्रेणी मध्ये माझी सीट अजूनही वेटिंग वरच होती. वेटिंग लिस्ट पाच वर माझं तिकीट थांबलं होतं. माझ्या पतिदेवांनी टीटी सोबत बोलणं केलं तेव्हा त्याने त्यांना आश्वासन दिलं, “सर तुम्ही काळजी करू नका. मी तुमच्या वाइफला ऍडजस्ट करतो.” त्यांनी मग मला निरोप दिला आणि ट्रेन सुरु झाली.
काही वेळाने टीटी माझ्याजवळ आला आणि म्हणाला, “मॅडम एसी सेकंड क्लासमध्ये तर एकही सीट खाली नाही आहे. मी तुम्हाला पहिल्या क्लासमध्ये ऍडजेस्ट करून देतो.” मी म्हटलं, “काही हरकत नाही. तुम्ही जिथे म्हणाल तिथे मी ऍडजेस्ट होईल.” मग तो माझं सामान उचलत म्हणाला, “तुम्ही माझ्या मागे मागे या.” मग मी त्याच्या मागे चालायला लागली. तो मला फर्स्टक्लासच्या त्या केबिन मध्ये घेऊन गेला जिथे फक्त दोनच बर्थ असतात. तो म्हणाला, “तुम्ही इथे आराम करा, मी प्रवाशांची टिकीट चेक करून येतो.” मला हा टीटी फारच छान वाटला. मदत करण्यासोबतच तो खूप प्रेमानेही बोलत होता आणि तो खरंच हँडसम पण होता.
साधारण एक तासानंतर तो टीटी आला आणि म्हणाला, “मॅडम तुम्हाला काही त्रास तर नाही झाला ना?”
मी म्हटलं- नाही तर. बरं या दुसऱ्या बर्थ वर कुणी येणार आहे का?
तो म्हणाला- नाही, हा बर्थ तर माझाच आहे.
ते ऐकून मी थोडीशी चपापले.
माझा चेहरा बघुन तो म्हणाला- जर तुम्हाला काही त्रास असेल तर मी बाहेरच थांबेन.
मी म्हणाले- नाही सर, मला काहीच त्रास नाही.
तो म्हणाला- तुमचे पती फारच नशीबवान आहेत.
मी हसत विचारलं- ते कसे काय? तुम्ही काय त्यांचा हात पाहिला आहे का?
तो हसून म्हणाला- ते यासाठी की त्यांना तुमच्यासारखी सुंदर वाइफ मिळाली आहे.
मी लाजून त्याला थँक्स म्हणाले.
काही वेळाच्या लज्जेच्या शांततेनंतर त्याच्या टीटी च्या नेमप्लेट वरचं नाव बघून मी त्याला म्हणाले- तुम्ही फार हँडसम आहात अमितजी. त्याने मला थँक्स म्हटलं. त्यानंतर आमच्या कुटुंबाविषयीच्या औपचारिक गोष्टी नंतर त्याने माझ्यासमोर हात केला आणि म्हणाला, “रीनाजी आता आपण फ्रेंड्स झालो.” काही वेळ मी चुपच राहिली. मला कळेचना की मी काय बोलू?
“बोला ना!” त्याने परत विचारलं. “जर तुम्हाला नसेल वाटत तर काही हरकत नाही.” मी हळूच माझा हात त्याच्या हातावर ठेवला आणि माझ्या तोंडून निघालं, “ठीक आहे, आपण मित्र झालो.” तो म्हणाला, “तर मग आता मैत्रीच्या नात्याने हेही सांगा की मी तुम्हाला कशारीतीने हँडसम वाटलो?” त्याच्या या प्रश्नावर मी लाजले. माझे गाल लाजेने लाल झाले. तो एकटक माझ्याकडे पहात होता आणि मी मात्र माझी नजर वरती घेऊ शकत नव्हते.
त्यानं परत विचारलं, “सांगा ना. मी तुमच्या उत्तराची वाट पाहत आहे.” काही वेळ पर्यंत मी काहीच बोलली नाही. मला कळतच नव्हतं की मी काय बोलू आणि कसं बोलू? तो म्हणाला, “याचा अर्थ तुम्ही खोटे बोलत होतात माझ्याबद्दल.” मी म्हणाले, “नाही हो खरंच तुम्ही फार हँडसम आहात!” तो म्हणाला, “तर मग सांगा ना की तुम्हाला काय चांगलं वाटलं माझ्यात?” मी म्हटलं, “तुमच्या बोलण्याचा अंदाज मला फारच आवडला.” तो म्हणाला, “पण आदर आणि हँडसम ह्यात काहीच मेळ दिसत नाही.”
मी विचार केला कि आता हा टीटी माझ्या तोंडून वदवून घेणारच.
मी म्हणाली- तुमची उंची फार छान आहे. तुमचा चेहरा सुद्धा आकर्षित करणारा आहे आणि तुमच्या शरीराची बनावट फारच आकर्षित करून घेते.
तो म्हणाला- जसं की?
मी म्हणाले- तुमची रुंद आणि मजबूत छाती आहे जे तुमच्या शर्ट आणि कोटाच्या आतूनच समजून येत आहे. तुमचे ओठ लाल आहेत. तुमचे डोळे पाहून असं वाटतंय की तुम्ही कुठल्या तरी पिक्चरचे हिरो आहात.
तो माझे गोष्टी ऐकून हसत म्हणाला- अच्छा! एवढी तारीफ तर माझ्या गर्लफ्रेंडनही नाही केली आज पर्यंत.
मी म्हणाले- कदाचित ती तुमची विशेषता चांगल्या रीतीने पाहू शकत नसेल.
तो म्हणाला- तर मग तुम्हाला असं कसं दिसलं माझ्यात?
मी म्हणाले- तुम्हाला पाहून तर कोणतीही स्त्री तुमच्याशी मैत्री करायला तयार होईल.
तो म्हणाला- ते कसं?
मी म्हणाली- तुम्ही जेव्हा बोलता तेव्हा फारच छान वाटता.
ते ऐकून त्याने एक लांब श्वास घेतला. मी पाहिलं की त्याच्या टीटी च्या नेव्ही ब्ल्यू पॅन्ट मध्ये एक आकार व्हायला लागला होता. जेव्हा मी निरखून पाहिलं तेव्हा त्याला समजलं की मी त्याच्या पेंट मध्ये बनत असलेल्या आकृतीकडे पहात आहे. ते बघून त्याने त्या डंड्यासारख्या लांब आकृतीने एक बाजू घेतली आणि मग त्याने त्याचा पॅन्ट ताणला.
अमितने उत्तेजित होऊन माझा हात आपल्या हातात घेतला आणि तो माझ्या पंजाला सहलवायला लागला. त्याच्या मजबूत कडक हातांमध्ये माझं हात जाऊन माझ्या शरीरात गर्मी निर्माण व्हायला लागली. त्याने त्याचा दुसरा हातही माझ्या हातावर ठेवला आणि माझ्या बाजूला येऊन बसत माझ्या हाताला कुरवाळत म्हणाला, “किती कोमल हात आहेत तुमचे रीना!” मी लाजून माझे हात काढून घेण्याचा प्रयत्न करायला लागली. “रीना का लाजत आहेस तू? जर तुला वाटत नसेल तर काही जबरदस्ती नाही.” अमित हळू आवाजात म्हणाला. थोडं उत्तेजित तर मीही होती. पण लाजेने मी हलका हलका विरोध करत होती. “तुम्ही काय करत आहात? आम्ही तर फक्त मित्रच आहोत ना?” तो म्हणाला, “रीना प्लिज मलाही नाही माहित कि मी काय करत आहे पण बस तुम्हाला पाहून मी पागल झालो आहे. तुमच्या नवीन मित्राला एक संधी द्या कि ती की तो तुमची सेवा करू शकेल. अशी सेवा करेन की तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवाल.”
त्याचे ते बोलणे ऐकून माझ्या शरीरात एक वेगळीच लहर उठली. माझा विरोध मावळत चालला होता. त्याची हिम्मत वाढत जात होती. त्याने एका हाताने माझ्या केसांची पिन खोलली आणि माझ्या मोकळ्या केसांना माझ्या खांद्यावरून समोर घेतलं. मला आजही आठवते त्यानं त्यावेळेस म्हटलं होतं, “काय सुंदरता आहे तुझी!” त्या परक्या पुरुषाची ताफीफ स्वीकारायला मलाही आनंद वाटत होता. मी माझे डोळे बंद केले आणि म्हणाले, “मला भीती वाटत आहे अमित, कोणी आला तर?” तो म्हणाला, “घाबरायची काहीच गरज नाही, कोणीच नाही येणार. मी दरवाजा लॉक केला आहे.”
त्याने माझ्या केसांमधून हात फिरवत, त्याला माझ्या चेहऱ्यावर आणत माझ्या ओठांवर पोचला. माझे डोळे अर्धवट बंद होते आणि त्याचे ओठ केव्हा माझ्या ओठाना चिपकले काहिच कळलं नाही. माझ्या डोळ्यांत नशा भरला. कपकपत्या जिभेने मी बोलले, “अमित प्लीज सीमा पार नको करूस. एवढा पुरेसा आहे.” अमित म्हणाला, “माझ्या प्रिये, एवढ्या चांगल्या क्षणाला हातातून का बरं जाऊ देत आहेस? माझी ड्युटी रात्री दीड वाजता चार स्टेशन नंतर संपेल. आता नऊ वाजत आहेत.”
तो अजिबात वेळ घालवायला तयार नव्हता. त्यानं माझ्यावर निरंतर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. मग परत माझ्या ओठांची वेळ आली. त्यांच्याशी तो खेळत होता. कधी माझ्या ओठांना ओठ लावत होता. आता माझ्या तोंडूनही सुस्कारे निघायला लागले होते. त्याचे हात माझ्या मानेवरून घेत माझ्या खांद्यावर आले आणि काही वेळ त्यावर कुरवाळल्यानंतर खाली खाली सरकायला लागले. त्याचा एक हात माझ्या कुर्तीच्या आत मध्ये सरकला आणि सुरक्षा कवचाच्या आत मध्ये गंतव्य ठिकाणी पोहोचल्यावर त्याने माझ्या उरोजांना कुरवाळायला सुरुवात केली.
अमित माझ्यावर आला होता आणि मी त्याच्या खाली लेटली होती. त्या जवान मर्दा समोर मी स्वतःला समर्पित करत होते. त्याने माझी कुर्ती काढली आणि माझ्या ब्रामधे कैद असलेल्या माझे उरोज बाहेर झळकले. त्यानं माझ्या डोळ्यात पाहिलं आणि माझ्या ओठांना प्यायला लागला. मी त्याच्या कमरेला धरून त्याला माझ्या बाहूपाशात खेचलं आणि त्याच्या कुशीत हरवायला लागले होते. त्याच्या अंगावरचे कपडे मला काढून घ्यायचे होते. मी माझा हात खाली घेऊन त्याचा बेल्ट खोलायचा प्रयत्न केला पण मला ते जमेना. तेव्हा त्याने स्वतः आपला बेल्ट खोलून पॅन्ट खाली घेतली. यावेळपर्यंत मीही माझी लेगिंग्स आपल्या गुडघायपर्यंत खाली केली होती.
जेव्हा पॅन्ट खाली करून तो परत माझ्या अंगावर लेटला तेव्हा त्याच्या लिंगाचा दबाव माझ्या योनीवर इकडे तिकडे स्पर्श करत असलेला मला जाणवला. मी परत त्याला माझ्या बाहूपाशात घेतलं आणि त्याने माझ्या मानेवर, गळ्यावर चुंबन सुरू केलं. आता माझ्या जांघा स्वतः फाकायला लागल्या होत्या. चड्डी मध्ये ताणलेल्या त्याच्या लिंगाला माझ्या पुच्चीने मी वारंवार स्पर्श करायचा प्रयत्न करण्यासाठी माझी गांड वर उचलायला लागली होती. मधामधात त्याचा लिंग माझ्या योनीला चटके देऊन त्याचा उतावळेपण जाणवू देत होता की तो माझ्या योनीत जायला किती अधीर झाला आहे!
अमितने माझ्या उरोजांना आपल्या गरम लाल ओठात भरून पिन सुरू केलं. काहीवेळा नंतरच माझे निप्पल्स कडक होऊन त्याच्या जिभेला टोचायला लागले. त्याचे दात माझ्या मावांना रुतत होते. आता आग दोन्ही बाजूला बरोबरच लागली होती. त्या आगेवर आता संभोगाचे पाणी टाकणं जरूरीच झालं होतं.
अमित अचानक उठला आणि त्याने त्याचा पांढरा शर्ट काढून फेकला. त्याने माझी पेंटिं खाली सरकवली आणि माझ्या ओल्या योनीवर आपले गरम ओठ ठेवले. माझ्या सार्‍या शरीरावर लहर लाटा धावायला लागल्या. तो माझ्या योनीला चाटत होता. माझी स्थिती खराब व्हायला लागली होती. पूर्ण शरीर वासनेने जळत होतं. मी त्याला माझ्याकडे खेचलं आणि त्याच्या ओठांवर माझे ओठ घेऊन चुंबन सुरू केलं. मी त्याची चड्डी खाली सरकवायचा प्रयत्न केला पण त्यातही मी सफल झाले नाही. मग त्याने स्वतःच आपली अंडरवियर खाली घेतली आणि त्याचा गरम लिंग माझ्या योनीवर जाऊन चिकटला.
काय भावना होती ती! विसरायला गेले तरी विसरत नाही! माझी पुच्ची तापली होती आणि त्यावर अमितचा गरम लिंग माझ्या वासनेच्या ज्वालेला आणखी भडकवत होता. आता त्यालाही जाणवलं की मी आणखी सहन करू शकणार नाही तेव्हा त्याने माझ्या योनीवर आपल्या लिंगाचा घर्षण सुरू केलं. मी सुस्कारा टाकत म्हणाले, “अमित इतका वेळ का लावत आहेस? झव ना मला.”
दुसऱ्या क्षणी त्याने आपल्या हाताने त्याचे लिंग माझ्या योनीच्या दरवाजावर ठेवलं आणि आपल्या शरीराचा पूर्ण भार माझ्या शरीरावर टाकत आपले लिंग माझ्या योनीत टाकायला लागला. माझ्या योनीला फैलावत त्याचा लिंग अगदी आत मध्ये जाऊन थांबला. मी त्याच्या गळ्यावर इकडे तिकडे चुंबन सुरू केले आणि त्याने उत्तरादाखल माझ्या योनीवर त्याच्या लिंगाचे धक्के द्यायला सुरुवात केली. माझे नखं त्याच्या पाठीवर रुतत होते. लिंगाच्या घर्षणाने माझ्या पुच्चीतून पाण्याची धार वाहायला लागली. त्याच्या धक्क्यांना ट्रेनचे हेलकावे साथ देत होते. तो आपला लंड सटासट माझ्या पुच्चीत घुसवत होता. मी त्याला माझ्या पायांनी जखडले आणि त्याने एक मोठा जोराचा ठोका माझ्या पुच्चीला लगावला आणि तो तिथंच झडला. अगदी त्याचवेळी मीही झडले आणि माझ्या पुच्चीच्या चिकट द्रव्याने त्याचं लंड माखले.
त्यानंतर तो उठला आणि आपले कपडे घातले. त्याची ड्युटीची वेळ आता संपत आली होती. आता दुसरा टीटी येणार होता. मग आम्ही एकमेकांना निरोप दिला. एकमेकांना आम्ही आमचे नंबर तर दिलेच होते. आम्ही नेहमीच भेटून ट्रेन मधील ते क्षण साजरे करायला लागलो होतो.


Online porn video at mobile phone


telugu avvala puku denguduஓழ் காதைகுழந்தை வரம் காமக்கதைमाझी साडी सोडली लवडाஆய் காம கதைभाऊ आणि बहिण सेकस कथामला पुचि मिळालीদাদু ও মা বড় আপুর চোদাচোদি করার চটিমাসির গুদের চুলরমলা ও রক্তিম চটিaunty udan tirupathi kathaiमसाज सेक्सी विडीओ मराठी चावट naku wild sex chat kaavaliकाकीची झवाझवी कथामामाच्या मुलीची सेक्स कथाತುಂಬಿದ ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕುವುದುsexstorymaratiপুজার সময় দিদিকে চোদা চটি গলপভার্জিন গুদের চটিममी पपाची झवाझवी Bhabhi sobat gang bang marathi sex storyচটি গল্প মার বিদেশি পোশাকತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಸPinne koduku la sexमाझी पुची फाडुन टाक कथஅம்மாவை குளிக்கும்मोठी बहन छोटा भाऊ sex कहाणीmarathi halakat katha.comMarathi javajvi Katha unckal and aaiमस्त मामीची पुच्ची झवली 3अंकल ने बाथरूम मध्ये ठोकले चावट कथाலாட்ஜில் நானும் அவனும் காமவெறி கதைtelugu yonilo angam peti dhengadam alaনতুন চটি সিরিজ যৌন সমাজwww.mashi maa sex store.comझवाझवी दणके मराठी सेक्स स्टोरीthelugu lanjalakathalu thelugulo.comచిన్న పూపెదాలుஎட்டி பார்த்த மனைவி காமThavithen karpalippu sex stories என் மகன் மடியில் படுத்து சுன்னியை ஊம்பினேன்nude bhabhi new लेसबियन sex story marathiसो रही थी सिस्टर ब्रदर्स ने किया सेक्सಭಾವ ನಾದಿನಿ ತುಲ್ಲು ತುಣ್ಣಿதமிழ் ஆண்டி விட்டில் நிறுவனமான xxx pron videos शेजार ची पुच्ची झवलीপুজোয় মা চুদনGhrchya baykola zawl sex videowww.xxx savtra aai kathaswati vahini la zavlaजवाजवी मला पप्पा झवलेammay xxx chavatഅങ്കിൾ കബിमेडम पुची मुलाचा बुला घेतला Xxx कथाহটেলের চাকরি চোদার চাকরি চোটিभोका त बुलला Www XxxAan penn sex kadhaigalஅம்மா தொப்புள் நோண்டிய கதைகள்அத்தையின் பீ செஸ் கதைমা ছেলে বস্তিতে চুদাচুদিবাংলা চরম চোদাচোদির পরিবারসেক্স স্টোরিதூங்க வைத்து காமகதைAmmavin adivayiru tamil kamakathaikalsex ponu store golpoమొగుడు ముందు భార్యను రేపు సెక్స్ స్టోరీमराठी बायको झंपर साडी झवा झवी मराठी sexकथा शिक्षकஜோடி மாத்தி ஓழ்Chelli pellam iyendhiಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆগ্রুপ সেকস বাংলা চোদাচোদিകൂതി ഷഡിपावसात भिजत झवाझवि चावट कथाবাংলা চটি মা ইনসেস্ট incest maxxxthmil siththi vedoesschool ke ladko ki nunni story