जीजा साळीचं वासनेने भरलेलं प्रेम

आज मी तुम्हा सर्वांसोबत माझी जी कहाणी शेअर करायला जात आहे त्यातून तर फक्त हेच निदान होतं की पुरुष आणि स्त्री मध्ये फक्त एकच नातं होऊ शकतं आणि ते तुम्हा सर्वांना माहीतही असेल. ही गोष्ट तीन वर्षापूर्वीची आहे जेव्हा मी फक्त वीस वर्षाची होती. त्यावेळेस माझी ताई प्रेग्नेंट होती. त्यामुळे तिच्या देखभालीसाठी मी तिच्या घरी गेलेली होती. मी ताई सोबत तिच्याच रूममध्ये झोपायची. त्यांच्या परिवारात तीनच लोक आहेत. ताई, ताईची सासू आणि माझे जीजा.
ताईला नववा महिना सुरू होता. एक दिवस जेव्हा तिला वेदना सुरू झाल्या तेव्हा माझे जीजा आणि ताईची सासू ताईला घेऊन दवाखान्यात गेले आणि मी घराची देखरेख करायला थांबले. घरचे सारे काम आटोपून मी विचार केला कि चला आता आंघोळ करू कारण की आता घरी कोणीच नव्हतं. म्हणून मी माझे पूर्ण कपडे काढले आणि नागडीच बाथरूम मध्ये अंघोळीला गेली. बाथरूम मध्ये येऊन मी तिथल्या आरशात स्वतःच्या शरीराचं रूप न्याहाळायला लागले. मी पाहिले की माझे खाली केस फार वाढले होते. मी विचार केला कि चला आज तर घरी कोणीच नाही आहेत तर पुच्ची वरचे केस साफ करून घेऊ.
केसं साफ केल्यानंतर मी चांगल्या तऱ्हेने आंघोळ केली आणि आंघोळ केल्यानंतर नागडीच हॉलमध्ये आली. जशी मी बाहेर आली तसं रूममध्ये जीजा ना पाहून मी चपापले. मला माहितीच नव्हतं की ते केव्हा दवाखान्यातून वापस आले. त्यांची नजर जशी माझ्यावर पडली तसं ते मला वरून खालपर्यंत न्याहाळायला लागले आणि मी एकदम स्तब्ध उभी राहिली. सगळं काही एवढं अचानक झालं की मला आठवणच राहिली नाही की मी पूर्णपणे नागडी आहे. जसं मी भानावर आले की मी पुर्ण नागडी आहे आणि जीजा मला नागडे बघत आहेत तशी मी वापस बाथरूममध्ये पळाले.
बाथरूम मध्ये येऊन मी जीजा ना म्हणाली, “सॉरी जीजा. मला नव्हतं माहित की तुम्ही केव्हा आलेत? प्लीज माझे कपडे कपडे द्या ना?” जीजा म्हणाले, “मला सॉरी म्हणायची काय गरज आहे? माझं नशीबच उघडलं आज तर!”
मी- प्लीज उद्या ना माझे कपडे जीजा!
जीजा: शिवांगी हे घे ना तुझे कपडे.
जसे मी दरवाजा उघडला तसे ते जबरदस्तीने बाथरूम मध्ये आले. मी त्यांना पाहून एकदमच चपापले. कारण ते पूर्ण नागडे होते आणि त्यांचा लंड एकदम उभा होता आणि झटके घेत होता. त्यांना ह्या स्थितीमध्ये पाहून मला हसायला आलं. तेव्हा त्यांनी मला मागून पकडलं. मी थोडीशी वासनामय व्हायला लागली होती पण तरी म्हणाली,
मी- प्लीज सोडा ना मला! हे बरोबर नाही.
जीजा- ह्यात चूक काय आहे? आणि साळीवर तर माझा हक्क बनतोच न?
मी- प्लीज असं नका करू. कोणी बघेल तर प्रॉब्लेम होईल. घरी तर कोणीच नाहीत. आपण फक्त दोघंच आहोत. कोणी पाहिल तर?
जीजा: ह्या संधीचा आपण फायदा उठव शिवांगी आणि प्रेम कर. मी तर केव्हापासून माझ्या लाडक्या साळीला चोदण्याच्या संधी मध्ये होतो. आज जाऊन मला ती मिळाली आहे. प्लीज नाही म्हणू नकोस.
मला त्यांच्या ह्या गोष्टींवर मजा यायला लागली. पण तरीही मी माझे नखरे दाखवत म्हणाली, “काहीतरीच काय जीजा? खूप झालं, प्लीज सोडा मला.
जीजा: फार हॉट आहेस तू. तुझे गाल किती गोड आहेत. प्लीज शिवांगी एक वेळ मला चोदू दे. तुला पण मजा येईल. प्लीज समजून घे. किती दिवस झालेत तुझी ताई तर झवू नाही देऊ शकत. प्लीज या स्थितीत एक वेळ तरी झवू दे. त्याच्यानंतर मी तुला त्रास देणार नाही आणि कुणाला माहितही होणार नाही.
असं म्हणून ते माझ्या मागून आले आणि माझे दोन्ही बुब्स पकडून माझ्या मानेवर किस करायला लागले. मला वेगळ्याच भावना जाणवायला लागल्या. चांगले वाटत होतं पण लाजेने मी वारंवार त्यांना सोडायला सांगत होते. पण त्यांच्यावर तर चुदाईचा नशाच चढला होता आणि ते मला चोदायची संधी सोडणार नव्हते. ते माझ्या मागून चिपकले होते. माझी पाठ त्यांच्याकडे होती आणि त्यांचा लंड मागुनच माझ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये माझ्या पुच्चीवर ठणठण करत होता.
मला वाटलं की जीजा मला समोरून पाहू शकत नाही आहेत पण ही माझी गैरसमजूत होती. कारण की त्यांची नजर समोर लागलेल्या आरशावर होती आणि ते माझ्या बुब्स ना दाबत मलाच बघत होते आणि त्यांची नजर माझ्या पुच्चीवरच होती. मी आरशात पाहिले की त्यांच्या लंडाचा सुपारा माझ्या पुच्चीच्या खालून दिसत आहे. तेव्हा मी लाजेने लाल झाली. ते पाहून त्यांनी त्यांचा एक हात माझ्या पुच्चीवर ठेवला आणि म्हणाले, “लाजू नकोस माझी साळी राणी, घे मी तुझ्या पिंकीला माझ्या हाताने लपवला आहे. आता हिला कोणी पाहू शकणार नाही. पण तुझी पुच्ची मात्र फारच सुंदर आहे. तुझ्या ताईच्या पुच्ची पेक्षाही बरीच सुंदर आहे. आज तर मी माझ्या साळीच्या पुच्चीला नक्कीच झवणार आहे. काही होऊन जाऊ दे.
मी- मी आतापर्यंत कुंवारीच आहे. मी तुमच्याकडून नाही चोदून घेऊ शकत. तुमचा लंड फार मोठा आणि कडक आहे. मी सहन नाही करू शकणार. प्लीज मला सोडा.
जीजा- शिवांगी तू घाबरू नकोस. मी आरामाने टाकेन. तुला बिलकुल त्रास होऊ देणार नाही. शेवटी तू माझी साळी आहेस. पण मी आज तुला चोदल्याशिवाय नाही सोडू शकत. तू समजू शकतेस माझी मजबुरी.
मी: सॉरी हे सगळं मी नाही करू शकत. तुम्हाला वाईट वाटलं तर वाटलं.
माझी ही गोष्ट ऐकून ते समजून गेले की शिवांगी चोदायला नाही देणार आणि जबरदस्ती केल्यावर प्रॉब्लेम होऊ शकते. हा विचार करून ते म्हणाले की, “शिवांगी जर तू नाही झवायला तयार आहेस तर जबरदस्ती नाही करत मी. पण वरून वरून प्रेम तर करू दे.”
मी- वरून वरून म्हणजे?
जीजा- म्हणजे मला तुझे बूब्स दाबू दे आणि तू माझ्या लंडाला किस कर.
मी -वचन द्या की जर तुम्हाला हे सगळे करायला देईल तरी तुम्हीमाझ्या पुच्चीत लंड टाकणार नाही.
जीजा- वचन. तुझ्या पुच्चीमध्ये नाही टाकणार मी. नाही करेन तुला जबरदस्ती मग काही होऊन जाऊ दे.
घरी कोणीच नव्हतं. तेव्हा मी विचार करायला लागले एवढा करून जर मी चोदण्यापासून वाचू शकते तर काही नाही होत. शेवटी जीजा आणि साळी मध्ये तर एवढे तर चालतं आणि कुणाला माहिती होणार नाही आणि मीही काही मजा घेऊ शकेल. तरीही तसे पाहिले तर मलाही सेक्सची मजा घ्यायची होती. पण पहिलीच वेळ असल्याने मी होणाऱ्या वेदनेने घाबरले होते.
हा विचार करून मी म्हणाले, “ठीक आहे, पण तुम्ही मला चोदणार नाही फक्त वरून वरूनच प्रेम कराल.”
जीजा: (खुश होऊन) ही झाली ना माझ्या साळीची गोष्ट. वचन देतो मी तुला जेव्हा पर्यंत तू स्वतःहून म्हणणार नाही तोपर्यंत मी तुला चोदणार नाही.
मी- मी तुमच्याकडून कधीच चोदण्यासाठी नाही बोलू शकत. हे त्या तुम्ही विसरून जा की मी स्वतःहून तुम्हाला चोदण्यासाठी म्हणेल.
जीजा- चला तुझी गोष्ट मानली. पण बाकी सर्व करायला तू मला थांबवू नकोस.
मी- ठीक आहे. तुम्हाला जे करायचं आहे ते करा.
ते शब्द माझ्या तोंडून ऐकून जीजा नी मला त्यांच्याकडे वळवला आणि मला वरून खालपर्यंत न्याहाळलं. त्यांची नजर वारंवार माझ्या पुच्चीवर जाऊन थांबत होती. त्यांनी मला त्यांच्या बाहुपाशात कसलं आणि मला चुंबन करायला लागले. माझे बुब्स त्यांच्या छातीशी चिपकले. आता आम्ही दोघे एकमेकांचे चुंबन करायला लागलो. मग त्यांनी आपला एक हात माझ्या पुच्चीवर ठेवला आणि म्हणाले, “साळीजी तू माझा लंड तरी पकड.”
मी त्यांना बघितला आणि मग प्रेमाने त्यांच्या लवड्याला पकडलं आणि कुरवाळायला लागली. ते सुद्धा माझ्या पुच्चीला कुरवाळत होते.
जीजा- “शिवांगी एक गोष्ट विचारु?”
मी- बोलाना जीजा.
जीजा: माझ्या साळीने आज आपल्या पुच्चीवरचे केसं साफ केले आहेत ना?
मी – हो, मी आजच माझे केस काढलेत. ते अजून कुणासाठी नाही तर मी माझ्या लाडक्या जीजासाठी.
जीजा- पण तू तर मला चोदायला नाही देत आहेस ना?
मी- अजून तुम्ही प्रॉमिस केले आहे ना आत मध्ये नाही टाकणार तर आपला प्रॉमिस तोडू नका समजलं?
मग जीजा माझे बुब्स दाबायला लागले. एका हाताने त्यांनी माझी पुच्ची घासली. काही वेळाने त्यांनी मला फरशीवर खाली बसवलं आणि आपला लंड माझ्या ओठांवर ठेवला आणि म्हणाले, ” याला चुंबन कर ना.” तेव्हा मी त्यांचा लंड हातात पकडून चुंबन करायला लागली. ते पुटपुटत होते, “शिवांगी तू किती छान आहेस! आणखी करना, प्लीज. साळीजी लंडाला चुस ना तुझ्या जीजाच्या.” असं म्हणून त्यांनी त्यांचा लंड माझ्या तोंडात टाकला. मी पाच मिनिटात पर्यंत त्यांचा लंड चोखत होते.
जीजा- शिवांगी तू किती मस्त चुसतेस ग. याच्या आधी कधी चुसली आहे का?”
मी- तुम्ही फार शरारती आहात. पहिल्यांदा मी कुणाचातरी लंड पाहिला आहे तर मी कसं काय चुसू शकते?
जीजा- मग तर कुणी तुझी पुच्ची पण चाटली नसेल! चला आज मी माझ्या लाडक्या साळीच्या गोऱ्या गुलाबी पुच्चीला चाटण्याचा शुभारंभ करतो.
असं म्हणून जीजा ने मला कुशीत उचललं आणि लेटवत त्यांनी माझे पाय खोलले आणि आपलं तोंड माझ्या पुच्चीवर ठेवला. मी म्हटलं, “हे काय करताय तुम्ही? घाणेरडा आहे! प्लीज असं नका करू!”
पण जीजा कुठे थांबणार होते? त्यांनी तर माझ्या पुच्चीवर चुम्बनाची झडी लावली होती. कधी ते माझ्या पुच्ची ला चाटत होते तर कधी त्यावर ओठ. त्याच्या नंतर त्यांनी माझ्या पुच्चीचे फाके आपल्या दोन्ही हातांनी फाकले आणि आपल्या जीभेने माझी पुच्ची चाटायला लागले. असा करताच मी आऊट ऑफ कंट्रोल व्हायला लागली. मी माझा संयम गमवायला लागले.
मी- प्लीज असं नका करू. मला काहीतरी होत आहे. प्लीज मला सोडा. असं नका करू.
जीजा- साळीजी तुझ्या पुच्ची मध्ये तर स्वर्गीय मजा आहे. चोदू दे ना आणि तु सुद्धा जवानीचा मजा घे.
मी- जीजा, माझी हालत खराब होत आहे. आता तर मला सोडा. प्लीज.
पण ते कुठे मानणार होते? त्याना तर आता सोनेरी संधी मिळाली होती. साधारण दहा मिनिटं ते माझे पुच्ची चाटत राहिले. माझी हालत आता पूर्णपणे खराब झाली होती. मी पूर्ण चुदासी झाले होते. जीजा ने आपला लंड माझ्या पुच्चित एका झटक्यातच आत मध्ये टाकला आणि मला चोदायला लागले. मी पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर झाली होती आणि मला आणखी सहन होत नव्हतं. मी त्यांचं डोकं माझ्या पुच्ची वरून हटवलं आणि त्यांना उभं राहायला सांगितलं. ते उभे झाले आणि बघायला लागले.
मी- आता उभे राहून काय बघताय?
जीजा- तर मग काय करू शिवांगी?
मी- घाला ना तुमच्या लवड्याला माझ्या पुच्चीत आणि चोदून घ्या तुमच्या लाडक्या साळीला.
जीजा- अग पण तू तर तयार नव्हतीसना चोदण्यासाठी आणि आता स्वतः बोलत आहेस?
मी- प्लिज चोदा ना तुमच्या साळीला. फाडून टाका आज माझी पुच्ची!
असं म्हणून मी त्यांच्या लवड्याला पकडलं आणि माझ्या पुच्चीवर टेकवला. त्यांनी संधी बघून चौकार मारला आणि एका मोठ्या धक्क्याने आपल् लंड आपल्या प्रिय साळीच्या पुच्चीत घुसवलं. माझ्या तोंडून किंकाळी निघाली, “तुम्ही तर माझी पुच्ची फाडली! प्लीज बाहेर काढा. आता मला सहन होत नाही आहे. मरून जाईन मी!”
जीजा- शिवांगी पहिल्या वेळेस असं होतच. प्रत्येक मुलीला पहिल्यांदा वेदना होतात. आता थोड्या वेळातच ठीक होईल. थोडसं सहन कर फक्त मग चोदण्यात फार मजा येईल.
मी- हो जीजा, आता तर माझी पुच्ची तुमच्यासाठीच आहे. जेव्हा मर्जी होईल तेव्हा मलाच चोदत जा.
जीजा- शिवांगी आज परत मला चोदायला देशील ना?
मी -हो माझे प्रिय जीजा, आज तर पूर्ण रात्र मी तुमच्याकडून चुदवून घेईन.
जीजा- आपली साळी चोदायला मला फार मजा येईल होय ना. शिवांगी माझं मन तर तुझ्या पुच्चीत लंड काढायला होतच नाही आहे . असं वाटत आहे की माझ्या प्रिय साळीच्या पुच्चीत लंड घुसवुनच ठेवाव.
काही वेळाने आम्हा दोघांचेही शरीर कापायला लागले. जीजा ने पूर्ण ताकतीने लंडाला शेवटचा धक्का माझ्या पुच्चीवर हाणला आणि माझ्या पुच्चीत त्यांचा लंड पिचकारी मारायला लागला. माझीही पुच्ची पाणी सोडायला लागली.
तर अशी होती माझ्या जीजा सोबत झालेली माझी पहिली चुदाई.


Online porn video at mobile phone


அம்மா பஸ்ஸில் காமகதைമലയാളം പെൺണുകളുടെ sexxxxकाकीची झवाझवी कथाআনটি banglachotikahaniवहिनीची पुच्चीஅத்தையுடன் ஆய் இருக்கும் அனுபவம் காமக்கதைகள்ভাই আমাকে চুদবি চুদে পোয়াতি করে দেvirginsexstories.comमराठी ठोकाठोकी च्या कथाxxx bahenila rand hindi storypuchi bulli marathi pornDui magike akshate chudar golpoபஸ்ல அம்மா ஊம்பும் கதைகள்मस्त मराठी कपल रोमँटिक सेक्सবোনের মুত খেলামAanti sex story marathiपहिल्यांदा आई,मुलगा व मुलगी झवाझवी विषयी माहिती मराठीboydir sata sex korar storiesbenglachotikahaniTamil sex pannena kathigalhttps://zypa.ru/mature1/sex-stories/mamichya-gaandichi-garmi/ছেলেকে দিয়ে গুদের খেলাஅம்மாவை மகன் பஸ்ஸில் சூத்தடித்தான்malayalam.hot.kambi katha.vaachan.நண்பன் அம்மாவின் மயிர் அடர்ந்த புண்டை கதைचुलत बहिणी ची चुदाई कथाहैदोस कथा मराठीhindischoolsexstories.comRich kodaluni ni pelli roju dengaTamil kudikara kanavan Kamakathaikalnewsexstory com tamil sex stories E0 AE 8E E0 AE A9 E0 AF 8D E0 AE 9A E0 AE BF E0 AE A4 E0 AF 8D E0आईला व बहीणीला झवले अन्तरवासना कथाऑफिसमध्ये पोलीस मराठी xxx videoচটি:সৃষ্টির মন্দিরে বীযের অঞ্জলিMoolikivasiymमावशी सोबतच्या सेक्स कथाகிறிஸ்துமஸ் காம கதைகள்annna chali sex kadluதமிழ் ஆன்டி பீகுழந்தை வரம் காமக்கதைtamil kamakathaikal nanban velinaduஅம்மா புன்னட ஒல்Xxx www marahi शेजारची নিজের বৌকে চোদাகாமகதை சூத்து பீkuiari builahnaantisex 50year marathi kathaहिंदी मुलीचे सेक्स व्हिडीओসেক্সি মায়ের ক্ষুধার্ত যৌবন ৪র্থ পর্বतिच्या पुच्ची मध्ये माझे बोट टाकले होते आणि ती ओरडू पण शकली नाही कारण कि जवळ नानी झोपली होती Www.xxx.বাংলা চটি গল্প বৌদি ও ঠাকুরপোलवडा पुच्ची काहानीಅಮ್ಮ ಮಗನ ಕೆದಾಟsexy kaku dawale mahatiwww.barthar &sistr sex videoతెలుగు సెక్స్ కథలుसासरा सोबत xxxஎன்.மாமானர்.என்.புண்டையில்.குத்தி.குடைந்தார்পাছা বের করে ঘুমের ভান চটিযে সমস্ত দিদিও বোনেরা ভাই বা দাদাকে দিয়ে গুদ ফাটিয়ে ছে তাদের চটিबहीन व भाऊची झवाझवी दाखवा व्हिडीवोகோகிலாவுடன் ஓல்கண் அடிக்கும் தமிழ் ஸெக்ஸ் ஸ்டோரிMama nalla panra mama tamil sex videospanimanishi dengudu telugu storisआईला झवुन माझी रंडी बनवले स्टोरी.काँमஅக்கா முலை கதைகள்மனைவியை ஓக்கும் தாத்தாমামির দুধ খেল ভাগ্নেমা ও জামাইবাবু কাকু চটিMarathi chavt kthaমদন কাকু চুদা চটিबायकांचे नागडे विडियोX চুাদার গলপசந்தியா மாமி sex storyছেলেকে দিয়ে গুদের খেলাTamil வில்லேஜ் பீ காமா கதைmarathi kamwalibai sex storyনিজের মনের মতো করে পোদ চুদলাম চটি গল্পkanavan manaivi firents kamakathaikal tamilxxxxbua ki beti ne khola mere lund ka Hindithangachi udan naanum nanbanum