जिजाजी सोबत ट्रेनमध्ये माझं पहिलं सेक्स

माझं नाव प्रतिक्षा आहे. मी चोवीस वर्षांची असून माझं नुकतच ग्रॅज्युएशन झालं आहे. मी पहायला गोरी, उंचीने पाच फूट सहा इंच आहे. माझी फिगर फारच सेक्सी असून माझ्या मावांचा आकार मीडियम आहे. माझी पुच्ची अजून पर्यंत उघडल्या गेली नाही आहे. माझी एक मोठी बहीण असून तिचं नुकतंच लग्न झालं आहे.

एकदा मी, माझी बहीण आणि माझे जीजू केरळ फिरायला गेलो होतो. आमचा परतीचा प्रवास ट्रेनमध्ये सुरू होता. आम्ही आमची केरळ ट्रीप आटोपून परत घरी येत होतो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. आम्हा तिघांपैकी फक्त दोघांचेच बर्थ कन्फर्म झाले होते. त्यामुळे मी आणि माझे जीजू दोघेही खालच्या बर्थवर बसलो होतो आणि माझी मोठी बहीण केरळला जीजूकडून झवून थकली असल्याने वरच्या बर्थवर एकटी लेटली होती. तिकडे थंडी पडत असल्याने मला झोप यायला लागली. ते बघून जीजूने मला त्यांच्या मांड्यावर डोकं ठेवायला दिले. मी त्यांच्या जांघेवर डोकं ठेवून लेटले.

काही वेळानंतर मला काहीतरी टोचत असल्याचे जाणवले. मला माहिती पडले की तो त्यांचा पँटात उठलेला लंड होता म्हणून. मी माझा हात माझ्या डोक्याखाली आणि पॅण्ट मध्ये बनलेल्या तंबूवर ठेवला. मग त्यांनी माझ्या हातावर आपला हात ठेवला. माझ्यासाठी माझी यौवनाची तहान विझवण्याची ही चांगली संधी होती. म्हणून मी त्यांचा उठलेला मोठा लंड पेंटातून बाहेर काढुन हातात घेतला आणि त्याला हळूहळू कुरवाळत राहिले. तो आता चांगलाच आकार घेऊ लागला होता.

आता रात्र फार झाली होती आणि थंडीही वाटत होती. त्यांनी माझ्या गालावर हात फिरवला तसा मी त्यांचा इशारा समजले. मी त्यांचा लंड तोंडात भरला आणि चूसायला लागले. ते स्वतःवर नियंत्रण ठेवू शकत नव्हते. त्यांच्या तोंडून मादक सुस्कारे निघायला लागले. त्यांनी माझ्या पॅंटीत हात घालून माझ्या पुच्चीला स्पर्श केला. मी माझ्या टांगा खोलल्या जेणेकरून मला त्यांच्या बोटांची मजा मिळू शकेल. ते माझ्या पुच्चीवरून बोटे फिरायला लागले त्यामुळे माझेही सुस्कारे निघायला लागले. माझ्याकडून राहवत नव्हतं. त्यांनी त्यांचा लंड माझ्या तोंडात दिला होता आणि माझ्या पुच्चीवर त्यांचा हात फिरत होता.

आमच्या डोक्यात विचार आला की कोणी उठलं तर आम्हाला बघून घेतील. त्यामुळे समोर आणखी काही करनं ठीक असणार नाही. त्यामुळे आम्ही दोघं तशीच मजा घ्यायला लागलो. मग आम्ही 69 स्थिती बनवली होती.

पण काही वेळानंतर माझ्या ताईने मला वरती बोलावलं आणि विचारलं, “तू आपल्या जीजाजी सोबत काय करत होतीस?” मी तिला सर्व काही खरं सांगितलं. ती म्हणाली, “तू कधी सेक्स केली आहे का?” मी म्हणाले, “नाही ताई.” मग ती मला म्हणाली, “जा मग चालू ठेव तुझं काम.”

मला हवं ते करण्याची परवानगी मिळाली होती. अशा प्रकारे ताईकडून मला एक प्रकारे जिजाजी कडून झवण्यासाठी हिरवा सिग्नलच मिळाला होता. आता आम्हाला कोणाची भीती नव्हती. आम्ही ठरवलं की ट्रेनच्या टॉयलेटमध्ये चुदाई करावी. आम्ही लगेच टॉयलेटमध्ये गेलो. तिथे जाताच आम्ही आमचे कपडे उतरवले. ते माझे माऊ चुसायला लागले व मी त्यांचा लंड हलवायला लागले.

नंतर जिजाजी ने मला वॉश बेसिन वर वाकवल आणि मागून माझ्या पुच्चीवर आपला लंड रगडायला लागले. त्यांनी माझी एक टांग वर उचलून आपल्या हातात घेतली. मग हळूच आपला लंड माझ्या पुच्चीत घुसवला. माझी पुच्ची त्यावेळेस फारच चिकणी झाली होती. त्यांचा लंडान मला त्रास झाला पण मला मजाही येत होती. ट्रेनच्या आवाजात माझे सुस्कारे मिळत गेले. जिजाजी ने आपला लंड पुच्चीत आणखी आत मध्ये घातला आणि मला त्रास झाला.

तेवढ्यात ट्रेनने एक झटका घेतला तसा त्यांचा पूर्ण लंड माझ्या पुच्चित सामावला. मला फार मोठी वेदना झाली. पण त्याच वेळी मागून जिजाजी ने माझ्या तोंडावर आपला हात ठेवला. माझी किलकारी माझ्या तोंडातच राहिली. जिजाजी ला माहित होतं की मी सील पॅक माल आहे. त्यामुळे काही वेळासाठी ते थांबले. पण त्यांचा लंड मात्र माझ्या पुच्चीतच होता.

तेवढ्यात ट्रेनने आणखी काही झटके घेतले आणि लन्डाने आपोआप आपल्या माझ्या पुच्चीत जागा बनवली. मी माझी गांड हलवली तसं जिजाजी ने मला परत झवण सुरु केलं. मला चोदताना ते शिव्या द्यायला लागले, “मादरचोद… साली रांड… घे माझा लंड तुझ्या पुच्चीत..!” जिजाजी मला शिव्या देत चोदायला लागले तशी मीही काही कमी नव्हते. मीही त्यांना शिव्या द्यायला लागली, “बेहनचोद.. साला हरामी.. चोद मला…”

तेवढ्यात माझी बहीण टॉयलेटकडे आली आणि तिने दरवाजाला धक्का दिला. आम्ही दरवाज्याची कडी लावायला विसरलो होतो. दरवाजा उघडला आणि ती आम्हा दोघांच्या चुदाई चा खेळ पाहायला लागली. मला जिजाजी शिव्या देत होते आणि मी त्यांना शिव्या देत होती. आम्हा दोघांचे तोंड दरवाज्याकडे नव्हते. माझी बहीण जिजाजीला धक्का देत म्हणाली, “तुम्ही दोघे हे काय करत आहात?”

मी तर काहीच म्हणू शकले नाही. फक्त त्याचा लंड पुच्चीतून काढून सरळ उभी झाली. मी आणि जिजाजी कपडे घालत होतो तेवढ्यात माझी बहीण हसायला लागली आणि म्हणाली, “अरे सुरू ठेवा यार. मी तर मजाक करत आहे.” तिचं बोलणं ऐकून आम्हाला हायसं वाटलं.

मग ताईने आत मध्ये येऊन दरवाज्याची कडी लावली आणि त्या आमच्या उद्योगात सामील झाली. माझ्या बहिणीने ही तिचे कपडे उतरवले. तिचे मम्मे फारच मोठे मोठे आणि गोरे होते. जिजाजीने माझ्या बहिणींचे मम्मे हातात पकडून दाबले. मग आळीपाळीने ते आम्हा दोघाही बहिणींच्या वक्षांना चुसायला लागले.

मग जिजाजी माझ्या बहिणीला चोदायला लागले आणि मी माझ्या बहिणीच्या पुच्चीतून जिजाजी चा लंड काढून चुसत हलवायला लागली आणि परत घुसवायला लागली. माझ्या बहिणीच्या तोंडून मोठे काम सुस्कारे निघायला लागले, “आह्ह्ह… चोदा आणखी चोदा… मला..आह्ह्ह… ट्रेनमध्ये चूदाईचा अनुभव पहिली वेळ घेत आहे मी.”

थोड्या वेळाने जिजाजीने ताईला आणि मला वाश बेसिनवर झुकवत चोदायला लागले. आता मला फारच मजा येत होती. कोणत्याही गोष्टीची भीती नव्हती राहिली. अशा तऱ्हेने जिजाजी ने मला आणि माझ्या बहिणीला आळीपाळीने वीस-पंचवीस मिनिटे पर्यंत चोदलं.

काही वेळाने माझी पुच्ची एकदम अकडली आणि चिकट द्रव्य सोडायला लागली. ही माझी पहिलीच चुदाई होती. त्यामुळे मला सेक्सबाबत जास्त काही माहित नव्हतं.

जिजाजी ने माझ्या पुच्चीतून लंड बाहेर काढला आणि आपला माल माझ्या वक्षांवर सोडला. ताईने माझ्या वक्ष्यांवरून तो माल चाटून घेतला. त्याच्यानंतर मी ताईच्या ओठांना ओठ लावून जिजाजीच्या रसाचा आस्वाद घेतला. त्यानंतर आम्ही घरी आल्यानंतर मी जिजाजी कडून चार-पाच वेळा चुदले ज्यात माझी ताई सुद्धा सामील झाली होती.


Online porn video at mobile phone


আরতিকে চুদলামMarathi sambhog motya baykochi kahaniमाधवी मामीची मोटी गाँङ तेल लावुन मारलीDidi ne mujhe gaali dete suna sex storyशेजारचा काकु नी झवायला बोलवलेদুপুর বেলা চুদা খাওয়াமடியில் படுத்து அவ முலையை சப்பி பால்वहिनी दिर स्तनஇவள் வேர மாதிரி - Tamil sexwww.சித்ரா.sex.com.সেক্সি পোঁদ cousin গল্প বাংলাnaannato sex kadhaluபுலு முடி XMXXमराठी.चावट.बहीनদিদি দাড়িয়ে দাড়িয়ে মুতেபூலை சப்பி சுவைக்க ஆரம்பித்தாள் ஆண்டிakkavai kulipattum cinna thambi kamakathaikalतिला नागडी केली कापसामध्ये मराठी कथानागडी किचनमध्ये गेलीमराठी बाई चोदनाTHOONGUM AMMAVIN PUNDAI KAMAKADHAIঅভিজাত পরিবারের গ্রুপ চটিகுடி மயக்கத்தில் கொழுந்தன் ஓத்தேன் 1ताई ला झवलीदूध काढलं मराठी सेक्स स्टोरीতোমার চোদা এতো আরামবাংলা সেক্স স্টোরি মায়ের নাভিകുണ്ണച്ചി ചേച്ചി pornचावट सेक्स जोक्स वाचायचे आहेChotey बहिण sex storyकामावाली बाई ची झवा झवीತಮ್ಮನ 7 ಇಂಚು ತುಣ್ಣೆಯ ಕತೆTamil friends house wife panam bilakmail kamakkathiমেয়েদের ঘর্মাক্ত ব্রাXxx मराठी भाऊ बहिण संगीता गोष्टdaru piun zhavle marathi porn storiesஅம்மாஅப்பா ரூமில் முனகல் சத்தம் காமகதைkathaliyin kudumba kamakathaigaalgandet land kobnaha goste Www.marathithokathoki.मॅडम मराठी संभोग कथाజాకెట్లో ముచికలుடாக்டர் சூத் காமகதைशेजारचा काकु नी झवायला बोलवलेচটি গল্পaunty tadichina cheeraगुजराती मुलगी जवली मराठी झवाझवी चाट मामीபாவடைதாவனிபோட்டகொழுந்தனர்டைரக்டரிடம் ஓழ் வாங்கிய கதைகள்doghani hotel madhe thokale marathi kathaमामी ला झवलो rajasthan laमित्राच्या आई बरोबर झवाझवी सेक्स स्टोरीভাতার আমার চোদনবাজதமிழ் பேசிகிட்டு செக்ஸ் வீடியோXxx बायको बरोबरতুই চোদাसासूची मोठी गांडচোদাচুদির গল্প মদন / কামদেবariyatha thambi tamil kamakathaikalMere bete ne mujhe aese choda ki ek jhatke me uska 10 inch ka lund meri chut me ghus gai or andr bahr krne lga bahut mja aaya ispiz hindiমা বোনকে পোয়াতি করলাম চটি গল্পPini koduku dengulata storisarathi saxi sambhog kathaबहिणीच्या सासूला झवलो मराठी स्टारीxxx मराठी आई व इतर कथा पोरीची पुच्ची ठोकलीविधवा बाईच्या पुच्चीत झडलोankil na मारी gand mar कर hawas metiiसाहेब आणि मम्मी सेक्सी मराठी कथाகிராமத்தில் குண்டி ஓழ் குடும்ப காமகதைகள்Bangla Vai Bon Shami Stari Choti பெரியம்மா காலை விரித்த கதைচটি বাড়া চুশে চুশে মাল খসিয়ে নিলোमराठी कामसुख कथाAtha jacket hook sollu notlo alludu sex storyஎண்ணெய் குளியல் காம கதைகள் घरी कोण नसताना काकि छवले xxx कथासेक्स मराठी गावरान झवाझवी लंड व पुची माजावर कशी येतात ते दाखवाசுதா அண்ணியும் நானும்-4