गव्हाच्या शेतीसोबतच वहिनींच्या पुच्चीचंही सिंचन

मित्रांनो हिवाळ्याची नुकतीच सुरुवात झाली होती. गुलाबी थंडी पडायला लागली होती. आमच्या शेतात तसच आजूबाजूच्या पूर्ण शेतात गहू सिंचन करण्यायोग्य झाले होते. तीन-चार दिवस आधीच बाबांनी मला म्हटलं की- अरे श्रावण, शेतातले गहू सिंचन करण्यासाठी तयार झाले आहेत. तू आपल्या शेताला लागूनच असलेल्या पाटलाच्या वाड्यात जाऊन पाटील साहेबांना त्यांच्या विहिरीची मोटर पंप सुरू करून आपल्या शेतामध्ये पाणी घाल बरं.
मला तर हे काम कंटाळवाणं वाटायचं. पण मी त्यांना नकार देऊ शकत नव्हतो. त्यामुळे मी त्याच रात्री शेताला पाणी सिंचन साठी जाणार म्हणून मी वडिलांना सांगितलं. पण त्याआधी मला पाटलांना कल्पना द्यायची होती म्हणून मी पाटलाच्या वाड्याकडे निघालो. पाटील साहेबांना पाणी देण्याबद्दल मोटर पंप लावून देण्याविषयी मी बोललो. त्यावर ते म्हणाले- अरे आज रात्री तर मी एका कार्यक्रमाला बाजूच्या गावी जाणार आहे आणि उद्याच वापस येणार. मी तर नसेल घरी पण माझी सुनबाई असेलच. तेव्हा रात्री घरी येऊन मोटर पंप सुरू करण्याबद्दल माझ्या सुनबाईला सांग. ती त्यात मदत करेल.
मी त्यांना होकार भरला. आमच्या खेड्यात रात्री अकरानंतर लाईट यायची. त्यामुळे सर्व लोक रात्री शेतात जाऊन मोटर सुरू करून सिंचन करायचे. दरवाजाच्या आडून त्यांची सुनबाई आमचं बोलणं ऐकत होती. ती माझ्याकडेच बघून स्मितहास्य करत होती. मला तिचं ते गोड हास्य बघून कळून चुकलं की आज रात्री ‘दोन’ मोटर पंप एकाच वेळी सुरू होणार आहेत.
मग त्या रात्री मी मफलर, जॅकेट, दंडा आणि टॉर्च घेऊन पाटलाच्या वाड्याकडे निघालो. साडेदहा वाजले होते. वाड्यात शिरताच माझ्यावर कुत्री भुंकायला लागले. तसा मी त्यांच्यावर लाठी उगारली. आमचा तो आवाज ऐकून पाटलाची बायको आपल्या सुनबाईला म्हणाली- अगं सुनबाई बघ बर कोण आले बाहेर.
तशी ती दरवाजा उघडून बाहेर आली. मला तिच्या चेहऱ्यावर वेगळीच चमक दिसत होती. मी म्हणालो- आमच्या शेतात सिंचन करायचं आहे त्यासाठी मोटर पंप सुरू करण्यासाठी मी आलो होतो. यावर ती म्हणाली- हो मला माहिती आहे. थांब थोडा मी आलेच.
मी तिथल्याच एका खाटेवर बसलो. अजून लाईट यायची होती. म्हणून मग मी तिथे शेकोटी पेटवली. वहिनी सुद्धा एक कंदील घेऊन हात शिकायला आल्या. मी म्हटलं- वहिनी पाटील साहेब गेले का कार्यक्रमाला? ती म्हणाली- हो ना. संध्याकाळीच गेले, आता सकाळी येणार.
त्या शेकोटीच्या प्रकाशात मला त्या पाटलाच्या सुनेचा अतिशय मनमोहक दर्शन घडत होतं. काय रूप होतं तिचं! अगदीच घरंदाज! रात्रीची वेळ असल्याने तिने आपले दागदागिने तर काढले होते पण तरीही तिचं ते भारी सौंदर्य अजूनही तिच्या चेहऱ्यावर ल्यालेलं होतं. सावळी होती पण भरभक्कम. तिने साडी परिधान केली होती. तिच्या साडीचा पदर बाजूला सरकला होता. त्यामुळे मला तिच्या ब्लाउज मधून तिच्या मावांच्या काही भागांचे दर्शन घडले. त्या रात्री तेवढं दृश्य बघून माझ्या अंगात ऊब चढायला लागली.
लाईट आली आणि वहिनी मला म्हणाली- अरे श्रावण लाईट आली. चल आता आपण शेताकडे जाऊ. मग मी ती शेकोटी विझवली आणि मग आम्ही दोघे त्या अंधार्या रात्री टॉर्च घेऊन त्यांच्या घरामागे काही अंतरावर असलेल्या शेताकडे निघालो. चालत असताना आम्ही गप्पा मारत होतो. मी त्यांना विचारलं- वहिनी, भाऊ तर बऱ्याच दिवसापासून मुंबईला आहेत ना? तुम्हाला त्यांची आठवण येत नाही का? तुम्हाला करमत नसेल ना त्यांच्याशिवाय? यावर ती म्हणाली- तर काय झालं? तू आहेस ना आता! असं म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसायला लागली. मलाही तिच्या मनातलं कळलं. तिच्या मनात शिजत असलेली खिचडी मला कळली.
आता आम्ही आमच्या शेतात पोहोचलो. वहिनीने मोटर पंप चा ताला खोलला आणि मोटर पंप सुरू केला. मग मी त्या पाण्याची दिशा माझ्या शेताकडे केली. तसं माझं शेत सिंचायला लागलं. थंडी वाढत होती म्हणून मग मी वहिनीला म्हटलं- वहिनी आपण येथे शेकोटी पेटवुया. यावर ती लगेच तयार झाली.
मग मी तिथे शेकोटी पेटवली आणि आम्ही दोघेही त्या शेकोटीची उब घेत गप्पा करायला लागलो. मी म्हटलं- वहिनी तुमच्या पतींची कमतरता मी कसे काय पूर्ण करू शकतो? यावर ती म्हणाली- आता हे पण का तुला सांगायलाच हवं का? आता याच्यापेक्षा आणखी कोणती चांगली संधी हवी तुला?
तिने हिरवा सिग्नल देताच मी तिच्या खांद्यावर हात ठेवला. तिने माझ्याकडे तिरक्या नजरेने बघितले. माझी हिम्मत आणखी वाढली. तसा मी तिचा पदर खाली टाकला आणि तिला माझ्याकडे खेचले. मी तिला विचारलं- वहिनी ह्यावेळेस कोणी येणार तर नाही ना? ती म्हणाली- अरे इतक्या रात्री इथे कोण येत मरायला! तू कर तुझं काम.
असं ती म्हणताच मी तिला माझ्या मांडीवर बसवले आणि तिच्या पाठीवरून हात फिरवायला लागलो. तिने मला मिठी मारली. मी तिच्या गालावरुन, तिच्या ओठावर, तिच्या गळ्यावर किस करायला लागलो. मी तिची जीभ माझ्या तोंडात घेतली आणि एक लांब किस घेतला. मी ब्लाऊजमध्ये हात घातला आणि त्याचवेळी ती माझ्या पॅण्ट मध्ये हात घालून माझा लंड हलवायला लागली. मी तिचा ब्लाऊज आणि ब्रा खोलली आणि तिचे ते उघडे माऊ मी चोखायला लागलो. दोन्ही हातात मी तिचे मम्मे धरले आणि तिचे कडक निप्पल्स चूसायला लागलो.
वहिनींच्या तोंडून गोड सुस्कारे यायला लागले. मी तिची साडी सरकवत कमरेवर आणली आणि तिच्या चड्डीत हात घालून तिच्या पुच्चीत बोट घातले. तिची पुच्ची चांगलीच ओली झाली होती. मी माझे बोटे तिच्या पुच्चीत घालून आतबाहेर करायला लागलो तशी ती त्यातून पाणी सोडायला लागली. इकडे मोटर पंपातून पाणी निघून माझ्या माझं शेत सिंचत होतं तर इकडे मी तिच्या पुच्चीत बोटे आत बाहेर करू तिची पुच्ची सिंचत होतो.
मग मी वहिणींना विचारलं- वहिनी, भाऊंनी तुमची पुच्ची कधी चाटली आहे का? यावर ती म्हणाली- नाहीतर. हे घाणेरडे काम आहे. मी म्हणालो- वहिनी काही घाणेरडे नाही. आज तुम्हाला छान मजा येईल बघा. तुम्ही माझी कला बघाच. यावर मग ती तयार झाली नि तिची साडी सोडली आणि मीही पूर्णपणे नागडा झालो.
मग त्या मोटर पंप च्या पाण्याने आम्ही आमचे जननांग धुतले आणि मग कोरडे करून मी वहिनींना तिथल्याच गवतावर लेटवलं. तिने तिच्या मांड्या फाकविल्या आणि मग मी माझे ओठ तिच्या पुच्चीवर चिकटवले आणि चाटायला लागलो. वहिनींना मजा यायला लागली.
ती माझं डोकं तिच्या जांघेला दाबत होती. मी तिच्या गांडीत एक बोट घातला आणि तिची केसांळ पुच्ची चांगली चाटली. मला तिला विचारलं- वहिणी, तुम्ही तुमच्या शेटांची कापणी केली नाही का? ती म्हणाली- अरे काय फायदा छाटणी करून? कुणासाठी छाटणी केली असती? पण आता तू काळजी करू नकोस. तू आहेस ना आता. बघ मी माझे शेट कसे छाटते ते. मी तिला लवकर छाटायला सांगितले आणि परत पाटलाच्या सुनेची केसाळ चूत चाटायला बसलो.
मग मी तिला उठून बसवलं आणि माझा लंड तिच्या तोंडात घातला. माझा लंड चुसत ती म्हणाली- श्रावण खूप दिवसांनी चोपत आहे असला लंड. असं म्हणून ती हसायला लागली.
मग मी परत तिला गवतावर लेटवलं. तिचे पाय माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि तिच्या पुच्चीत माझा लंड कोंबला आणि तिला चोदायला लागलो. वहिनीने माझी गांड धरली आणि आपल्या जांघेला दाबत माझ्याकडून चुदण्याची मजा लुटायला लागली. मी तिला धक्के मारत होतो तसा ती आपल्या पुच्चीतून पाणी सिंचन करायला लागली. माझी कल्पना खरी ठरली होती. एकाच वेळेस दोन मोटर पंप पाणी सोडत होते.
मी तिच्या अंगावर लेटलो आणि तिचे बुब्स दाबले. मग मी तिची भरपूर चुदाई करायला लागलो. त्या अंधारया रात्री शेकोटीच्या उबेत आम्ही आमच्या शरीराची ऊब एकमेकांना देत होतो. असंच आम्ही बराच वेळ चुदाई केली आणि मग माझाही लंड पाणी सोडायला लागला. आता दोन नव्हे तर तीन मोटर पंप सुरू झाले होते. मी माझे पाणी तिच्या पुच्चीवर सोडलं आणि मग आम्ही दोघंही शांत झालो. माझ्या शेताला पाणी देणे पहाटे पर्यंत सुरूच राहणार होतं. त्यामुळे ती रात्र पहाटेपर्यंत मी स्वतःच्या शेतीसोबतच वहिनींच्या केसांळ पुच्चीचही माझ्या वीर्याने सिंचन केलं आणि मग पहाटे आम्ही घरी परतलो.


Online porn video at mobile phone


na balok seler dea cudalomarathi porn katha ubhyane zavazavitelugu pukul sully deguduবান্ধবির বয়স্ক মাকে চোদাಸೆಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಕಥೆಗಳುmanaiviyum thoziyum kodutha inbamपुच्चीत लडझवझवी लालইনসেন্ট বাংলা চটিxxx जाडी आंटीची झवतान videoবাংলা চটি গল্প ও খিস্তিभाभीला सेक्स साठी करावे कायPakinti vadina to sex chesanu telugu sex storesसावत्र बहिणी च्या मराठी सेक्सी कथा কামনার আগুন নেভানো অযাচার চটি গল্পaunty tho rape kadhaluHptsex. കമ്പനി malayalamबरोथेर एंड सिस्टर सेsex stori101sexstories com sex stories pelli ayyaka verokaritho naa modhati sex anubhavamsexy kaku zadi mahatiமாஜா மல்லிகா மூத்திர புண்ட கதைகள்Bayko chi gand marli kthaवहिनि भाऊ शेक्स चोदाझवाजवी antervasnaभाऊ आणि बहिण sex विडयोতুমি ঘুমাতে দেবেনা Bangla Chotiஅம்மாவை மாற்றி மகன்கள் காம கதைইনসেস্টের অভিজ্ঞতাPorn stories marathi माझी बायकोबायकोची पुदि हेपली101sexstories com new sex stories tamil sex stories E0 AE A4 E0 AE AE E0 AE BF E0 AE B4 E0 AF 8D E0xxxcojmwwwகன்னி பெண் மற்றும் மாமனார் காம கதைஅக்கா தம்பி காமகதைকাকওল্ড চটি গল্পகாமகதை பண்ணবাংলা চটি মে বৌ মাকে একশাথে চোদাচুদিఅమ్మ కొడుకు దెంగుడుఅమ్మ ముద్దు sex storieschuchi me ice antarvasnawww.அம்மாவை ஸ்ஸ் ஆஆ காமகதைदूध काढलं मराठी सेक्स स्टोरीমায়ের গুদ খাওয়াஅன்டிசெக்ஸ்Puchi lawda chatachati marathiবাসায় পেরার পথে চুদলనేను నా సోదరి-xossipआजोबा आजींची झवाझवी मी पाहिलीভারতি বাংলা পাছা sxe vidoeChoti si bacha paheli chudai ki dard se rone kagi.antarvasna storyஅவன் நோண்டி என் புண்டை பொங்கி ஈரம் ஆனதுammavin adivayiru kamakathai full ஆண்டி புண்டை இதழ்களை கவ்வி சுவைத்தேன்సర్రో సెక్స్कडम घालून झवलेले व्हिडीओPinni pallu taganu sex story TeluguIncest मेरी ज़िंदगी के मज़े (with incest tadka)দুটো বাড়া নিয়ে চটিशादी शुदा सिस्टर बरोथेर सेक्स स्टोरीmajhya mawashichya mulichi romantic gostaஅண்ணா புண்டை ஜட்டிমায়ের গুদে মুলো চুদাচুদির গল্পதம்பி வாயில் முலைப்பால் கொடுத்த அக்காபீ தின்னும் கதைகள்मराठी पोरगी सेक्स आवाज मत करो वीडीओआई ची पूच्ची मालक कामुक कथाsexy kaku chaya mahatiইসসস টসটসে ভরা যৌবনMothale dhungan Marathi chavat kathaআমার escort মা বিদেশে pornostarलहान भावाला जवायला शिकवले कथाoboydho choda chudir Pani golpoमराठी पुच्ची घायाळ कथाഗേ stores kambiGandila lavla sex storyTichi mothi gand chavat Marathi kathaदिदिची पुच्ची आणि आईची पेंटीমা ছেলে বস্তিতে চুদাচুদিஅவள் வெள்ளை கலர் ஜட்டி போட்டிருந்தாள் tamil kamakathaikalमीरा ची पुची xnxx